CKZiU 1 – Turniej Szachowy

0
100

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 odbył się Szkolny Turniej Szachowy o Puchar Durektora CKZiU nr 1.

Do rozgrywek zgłosiło się 16 miłośników tej królewskiej gry. Rozegrano kilka rund w systemie „każdy z każdym”, z uwagi na fakt, iż jest on najbardziej sprawiedliwy i obiektywny. Turniej trwać będzie do końca listopada i z niecierpliwością czekamy na zwycięzców.

Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwa pan Bogusław Tetera – nauczyciel matematyki i chemii, członek Polskiego Związku Szachowego.

Źródło: fb szkoły

Oprac. Marek Lutowski