Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

0
643
Uczennica Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 

Nikola Bazan została jedną z kilku tysięcy stypendystek w kraju! Ogromne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów składa Dyrekcja szkoły i nauczyciele.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Na rok szkolny 2020/2021 Prezes Rady Ministrów przyznał 7 092 stypendia. Od roku szkolnego 2019/2020 wysokość stypendium została zwiększona z 2 580 zł do 3 000 zł.

Źródło: fb szkoły
Oprac. Amelia Bielska