Apka na przemoc

0
615

Przemoc w szkole to problem, z którym kadra nie zawsze sobie radzi. Jedną z przyczyn jest brak wiedzy, gdyż uczniowie nie zawsze zgłaszają akt agresji i nie proszą o pomoc.

 

W rozwiązaniu tego problemu ma pomóc aplikacja RESQL stworzona przez naukowców z Uniwersytetu SWPS oraz gdyńskią firmę informatyczną SPEEDNET.

Agresja w szkołach bywa bagatelizowana, gdyż czasem jest traktowana jako nieodzowna część dorastania lub mylona z konfliktem. Ponadto dziecięce ofiary przemocy rówieśniczej nie zawsze zgłaszają problem ze wstydu lub strachu przed pogorszeniem sytuacji, jeśli będą skarżyć, czy donosić. Uczniowie wolą też często rozwiązywać problemy na własną rękę z obawy przed denerwowaniem dorosłych, konfiskatą smartfona, poczucia żenady, obawy przed konsekwencjami nagłośnienia przemocy czy braku wiary w rozwiązanie problemu.

Tymczasem powtarzająca się przemoc fizyczna przyjmuje bardzo różne formy: słowną, społeczną, pisemną, materialną, seksualną czy cybernetyczną i ma bardzo poważne konsekwencje. Prześladowani uczniowie doświadczają lęku społecznego, samotności, wycofania, obniżonego poczucia wartości, chorób, problemów psychicznych, emocjonalnych, behawioralnych. Mogą rozwijać się u nich fobie, depresja, a w końcu agresja. Dzieci gorzej się uczą, a zamiast poprosić dorosłych o pomoc, unikają prześladowania wagarując lub nawet porzucając całkowicie szkołę. W ostateczności doświadczanie długotrwałej przemocy może prowadzić do samobójstwa.

Tak zrodził się innowacyjny system RESQL, który oferuje aplikację mobilną umożliwiającą uczniom anonimowe zgłaszanie aktów przemocy, których są ofiarami lub świadkami, i obsługę zgłoszeń przez nauczycieli. W skład systemu wchodzi też zestaw interwencji ułatwiający kadrze podejmowanie decyzji – materiały dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz scenariusze działań związanych z poszczególnymi sytuacjami przemocy rówieśniczej i lekcji wychowawczych dotyczących omawianej problematyki.

Zaprojektowana przez SPEEDNET aplikacja pozostawia uczniom wybór, czy zgłoszenie incydentu będzie anonimowe. Dziecko sygnalizujące problem komunikuje się z nauczycielem poprzez swojego smartfona. Nie musi się więc obawiać, że zostanie zauważone przez innych uczniów podczas rozmowy z pedagogiem. W aplikacji dziecko wybiera typ przemocy lub opisuje niepokojące je zdarzenie. Przyjmujący zgłoszenie nauczyciel podejmuje dalsze kroki – nadaje zgłoszeniu kategorię i priorytet, ustala jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna, interweniuje, prowadzi lekcje wychowawcze.

Wdrażaniem systemu do szkół zajmuje się powołana do życia w październiku 2020 roku spółka RESQL, w której udziały mają Uniwersytet SWPS, SPEEDNET i twórcy systemu. Od stycznia tego roku gotowi są, by wprowadzać aplikację w placówkach edukacyjnych.

Chociaż system jest dopiero wprowadzany do użytku, już został doceniony. W międzynarodowym konkursie innowacji społecznych INTARG 2020, będąc jeszcze w fazie badawczej, zdobył Grand Prix oraz diamentową nagrodę za najbardziej innowacyjne rozwiązanie społeczne.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Amelia Bielska