Przybędzie ulic jednokierunkowych 🗺

0
541

To już pewne – na Dąbrowie przybędzie ulic z ruchem jednokierunkowym. Jednak zmiany dotyczą tylko fragmentów ulic, tam gdzie na zmianę zgodzili się mieszkańcy. Większość konsultowanych miejsc zostanie bez zmian. Konsultacje społeczne odbyły się na wniosek Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Konsultacje w tej sprawie trwały ponad dwa tygodnie – od 25 maja do 11 czerwca 2018 r. W tym okresie zorganizowaliśmy dwa spotkania oraz zbieraliśmy formularze z uwagami. Wypełniło je ponad 240 osób, przede wszystkim mieszkających na Dąbrowie.

– W wnioskiem o dokonanie takich zmian zwrócili się do nas mieszkańcy. Część osób chciała aby ulice były jednokierunko0we na całej długości, niektóre osoby wskazywały tylko odcinki, nie było też zgody w kwestii kierunku w którą stronę miałby się odbywać ruch. Nie chcieliśmy sami podejmować takich decyzji na sesji, a zapytać o zdanie wszystkich zainteresowanych mieszkańców w formie konsultacji społecznych – mówi Lechosław Dzierżak, przewodniczący Rady Dzielnicy Dąbrowa. – Zmiany zostaną wprowadzone w tych miejscach, gdzie mieszkańcy je poparli wskazując ich zasadność w formularzach – dodaje.

Zebrane głosy analizowaliśmy pod dwoma kątami. Po pierwsze, chcieliśmy ustalić, co utrudnia mieszkańcom poruszanie się po konsultowanych ulicach. Po drugie, pragnęliśmy poznać opinie mieszkańców na temat wprowadzenia ruchu jednokierunkowego. Tego typu pomysły zgłaszano wcześniej radnym dzielnicowym. Radni nie chcieli jednak podejmować decyzji bez poznania zdania wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Wyniki ankiety pokazały, co na ten temat myśleli uczestnicy konsultacji. Po analizie głosów, Prezydent Miasta Gdyni postanowił wprowadzić jeden kierunek ruchu na kilku fragmentach ulic: Kameliowa na odcinku wzdłuż garaży, Paprykowa na odcinku od Waniliowej do Sezamowej i Szafranowa od Sezamowej do Waniliowej.

Do ustalenia pozostaje jeszcze fragment ul. Sezamowej. Mieszkańcy w konsultacjach wskazali, że widzieli by ruch jednokierunkowy na wąskim odcinku ulicy za Pepco (w okolicach Sojowa 25). Nie sprecyzowano miejsca od którego zacznie obowiązywać jeden kierunek jazdy. Część mieszkańców chciała wprowadzić zmianę dopiero od skrzyżowania z ulicą wewnętrzną, dojazdową do budynku Sojowa 33 i za wjazdem do garażu podziemnego Sojowa 18c. Ostateczna decyzja zapadnie w trakcie przygotowywania nowego projektu organizacji ruchu.

Po jego przygotowaniu poznamy również inne zmiany dotyczące organizacji ruchu. W trakcie konsultacji mieszkańcy zgłaszali również sporo innych pomysłów. Dotyczyły one m.in. parkowania, bezpieczeństwa czy kontraruchu rowerowego.

Pomysły te będą jeszcze analizowane. Część z nich może zostać wprowadzana razem ze zmianą kierunków ruchu.

Oprac. Ania De

 

Dąbrowa
Map