Dąbrowa: Koniec prac na Nowowiczlińskiej

0
284

Wykonawca WPRD Gravel zakończył prace przy rozbudowie ulicy Nowowiczlińskiej w Gdyni. Po zakończeniu formalności związanych z odbiorem inwestycja zostanie oddana do użytku. Powinno to nastąpić pod koniec grudnia.

Harmonogram prac wraz z odbiorami, zaplanowany został na I kwartał 2024 r., jednak wykonawca dokonał wszelkich starań aby zakończyć tą inwestycję przed terminem a także zminimalizować utrudnienia komunikacyjne na tym obszarze. Pozostały jeszcze roboty wykończeniowe, w tym docelowe oznakowanie i prace porządkowe, pielęgnacja nasadzeń i montaż małej architektury.

Inwestycja realizowana była na obszarze od południowego odcinka ulicy Rdestowej do Obwodnica Trójmiasta oraz fragmencie od Obwodnicy Trójmiasta do ul. Chwaszczyńskiej, gdzie przebudowa była całościowa. W ramach zadania powstał buspas, który połączy się z odcinkami realizowanymi w ciągu ul. Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej. Przebudowany został także fragmentu ul. Rdestowej w rejonie skrzyżowania z ul. Nowowiczlińską, gdzie zrealizowany został dodatkowy pas służący do skrętu w prawo w ul. Nowowiczlińską, co przełoży się na większą przepustowość kluczowego skrzyżowania. W nowej przestrzeni widać już ciągi piesze i rowerowe, które połączyły centrum Dąbrowy z rejonem ul. Chwaszczyńskiej. Duże zmiany możemy zaobserwować również w rejonie pętli autobusowej – obecnie pojazdy uzyskały przystanek w ciągu wykonywanego buspasa.

W ramach inwestycji roboty budowlane obejmowały m.in.: roboty rozbiórkowe i demontażowe, przebudowę trakcji trolejbusowej, przebudowę gazociągu, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, przebudowę sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego, roboty drogowe, montaż małej architektury, zagospodarowanie zieleni oraz nasadzenia.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm WPRD Gravel i Elgrunt. Jej koszt to niemal 25 milionów złotych. Prace sfiansowano z środków gminnych oraz dofinansowania z Unii Europejskiej. Zadanie realizowane jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oprac. Marek Lutowski