Dąbrowa: konsultacje z mieszkańcami

0
191

Konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnicy Dąbrowa w sprawie wprowadzenia zakazu skrętu z ul. Lubczykowej w ul. Rutową.

Celem konsultacji jest zebranie opinii od mieszkańców dzielnicy Dąbrowa w sprawie zmiany organizacji ruchu poprzez wprowadzenie zakazu skrętu z ul. Lubczykowej w ul. Rutową. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w dniach od 8 do 15 stycznia 2024 r. w formie ankiety konsultacyjnej dostępnej:

a) w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa przy ul. Wiczlińskiej 33 (ZWE nr 1) tel. 722-217-246 w godzinach pracy biura:
poniedziałek 11:00 – 17:00
wtorek 14:00 – 18:00
środa 8:00 – 12:00

b) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl/bip w zakładkach: Samorząd/Rady_Dzielnic/Rada_Dzielnicy_Dabrowa lub Samorząd/Rady_Dzielnic/Konsultacje_społeczne_w_dzielnicach

3. Wypełnione i podpisane ankiety należy złożyć w terminie do 15 stycznia 2024 r.:
a) osobiście w siedzibie Biura Rady Dzielnicy Dąbrowa
b) drogą elektroniczną zeskanowany dokument przesłać mailem na adres rada.dabrowa@gdynia.pl

4. Ankiety otrzymane poza wyznaczonym terminem, przekazane w innej formie niż wskazane lub niepodpisane nie będą rozpatrywane.

Ankieta konsultacyjna dotycząca wprowadzenia zakazu skrętu z ul. Lubczykowej w ul.Rutową – do pobrania tutaj.

Oprac. Marek Lutowski