Dąbrowa: rusza kolejna przebudowa

0
1090

15 marca rozpocznie się rozbudowa skrzyżowania ulicy Wiczlińskiej z ulicą Miętową i ulicą Koperkową.

To jedno z głównych skrzyżowań w dzielnicy Dąbrowa, a jednocześnie droga wylotowa w kierunku Chwarzna-Wiczlina i gmin sąsiadujących. W przyszłym tygodniu wykonawca przejmie plac budowy.

Dzięki inwestycji poprawi się również bezpieczeństwo oraz komfort wszystkich uczestników ruchu drogowego. Umowę na rozbudowę tego newralgicznego skrzyżowania w dzielnicy Dąbrowa podpisaliśmy w grudniu minionego roku, czekaliśmy z rozpoczęciem prac ze względu na okres zimowy i ryzyko przerywania robót. Wykonawcą prac jest WPRD Gravel sp. z o.o. Termin realizacji umowy to 150 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy. Dokumentację projektową przygotowała pracownia Jaros – Inżynieria Ruchu.

Inwestycja zakłada rozbudowę czterowlotowego skrzyżowania ulicy Wiczlińskiej z ulicą Miętową i ulicą Koperkową. Zakres prac obejmuje także budowę chodników i poboczy, zjazdów, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, trakcji trollejbusowej oraz budowę sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach prac pojawią się również elementy małej architektury, między innymi ławki oraz nowa zieleń. Koszt realizacji inwestycji to prawie 1 milion 800 tys. złotych, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 800 tysięcy złotych.

W pierwszych dniach realizacji przewidywane są lokalne zawężenia jezdni w obrębie skrzyżowania. Kierowców prosimy o ostrożność i dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.

Oprac. Mateusz Kalinowski