Gdyński NGO beneficjentem Programu Edukacja!

0
236

Gdyńska fundacja Instytut Wiedzy i Kompetencji od listopada ubiegłego roku jest realizatorem projektu “DZIECKO W CENTRUM – partnerstwo strategiczne na rzecz opracowania oferty edukacyjnej mającej na celu przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu systemu edukacji przez wychowanków instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej.”, w ramach którego wspierani są wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych z naszego regionu.

Jak wspomina wiceprezes fundacji – pani Dorota Kotwicka realizacja projektu jest bardzo ważnym przedsięwzięciem dla całego zespołu: – Obecnie realizujemy projekt finansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja. To duże i bardzo dla nas ważne wyzwanie, ponieważ tym razem działania, które kierujemy do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych mają charakter systemowy. Nasza fundacja od wielu lat jest ściśle związana z pieczą zastępczą w województwie pomorskim, w tym w szczególności na terenie aglomeracji trójmiejskiej. Od 2017 roku na rzecz podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowaliśmy kilkanaście projektów wsparcia doraźnego, w szczególności wsparcia z obszaru podnoszenia kompetencji matematycznych i językowych (w tym niwelowanie negatywnych skutków pandemii Covid-19 w obszarze niepowodzeń szkolnych). Szczegółowa analiza sytuacji społeczno-edukacyjnej w placówkach objętych wsparciem doraźnym skutkowała decyzją o objęciu wsparciem długoterminowym wychowanków oraz pracowników, w szczególności o poszukiwaniu nowych metod i narzędzi wspierających proces wychowawczy – stąd podjęta przez nas inicjatywa DZIECKO W CENTRUM. To kompleksowy program, w ramach którego stworzymy dwa podręczniki dobrych praktyk, które przeskalujemy w pracy z wychowankami. Już w sierpniu będziemy szkolić wychowawców pieczy z organizacji poradnictwa zawodowego w placówkach oraz wspieraniu edukacyjnym wychowanków.

Projekt realizowany przez Instytut Wiedzy i Kompetencji jest partnerstwem z podmiotem z Norwegii (New School AS) oraz podmiotami lokalnymi (Placówką Opiekuńczo-Wychowawcza “Nasz Dom” w Rumi i gdyńskim Ośrodkiem Psychoterapii i Edukacji Izabela Derewicz-Czupryniak).

Oprac. Martyna Rodzik