Śródmieście: Radni o hałasie

0
353

Rozmowa z mieszkańcami dzielnicy o hałasie, omówienie organizowanych przez Radę Dzielnicy Śródmieście wydarzeń i przyjęcie uchwał – to najważniejsze tematy poruszone we wtorek 24 maja podczas XXXV sesji.

W majowej sesji wzięło udział dziewięcioro radnych dzielnicy – Paulina Filipowicz, Jacek Jasiński, Dorota Karecka, Jolanta Mitros-Suchorzewska, Jacek Ryń, Michał Szatybełko, Paweł Tutkowski, Anna Wojdyła i Jędrzej Szerle, który przewodniczył obradom.

21 kwietnia 2022 roku na XXXIV sesji Rady Dzielnicy przyjęta została uchwała dotycząca wyznaczenia w części Śródmieścia obszaru chronionego od hałasu. Odbiła się ona głośnym echem wśród gdynian, wzbudziła także duże zainteresowanie mediów. Z tego powodu na majową sesję przyszło czworo mieszkańców, aby poprzeć podjętą przez radę uchwałę i opowiedzieć o problemach, których doświadczają w związku z hałasem. Poruszyli oni także inne kwestie m.in. wydawanie koncesji na sprzedaż alkoholu wbrew woli mieszkańców nieruchomości oraz degradację przestrzeni na wyremontowanym odcinku ul. Abrahama, tzw. woonerfie.

W związku z przedstawionymi problemami radni uznali, że pierwszym podjętym krokiem powinno być zorganizowanie spotkania dla mieszkańców, w którym wezmą udział przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej oraz Zarządu Dróg i Zieleni. Będzie to okazja do spokojnej rozmowy, poznania obowiązujących uregulowań prawnych i wymiany doświadczeń. Podobne spotkania oraz dyżury przedstawicieli służb – choć w węższym zakresie – odbywały się przed pandemią COVID-19. Wydarzenie powinno zostać zorganizowane w czerwcu.

W dalszej części sesji radni omówili także wydarzenia organizowane ze środków statutowych Rady Dzielnicy. 24 kwietnia i 8 maja odbyły się pierwsze dwa Pchle Targi na Abrahama, z kolei 17 i 24 maja w Bibliotece Śródmieście przeprowadzono warsztaty z uprawy roślin w mieście. Przedyskutowano również kolejną zbliżającą się imprezę – spotkania sąsiedzkie, które planowane są na sobotę 18 czerwca.

Podczas sesji radni podjęli także dwie uchwały. Pierwszą dotyczącą zmiany Planu Finansowego Rady Dzielnicy Śródmieście na rok 2022, radni zadecydowali o przekazaniu funduszy na zakup środków dydaktycznych przez Szkołę Podstawową nr 21. W drugiej Rada Dzielnicy wystąpiła do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o udzielenie informacji o planowanych na obszarze Dzielnicy Śródmieście remontach i inwestycjach. Takową informację zarząd powinien otrzymać w okolicach 31 stycznia br., jednak do teraz to nie nastąpiło, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Termin kolejnej sesji Rady Dzielnicy Śródmieście został wstępnie ustalony na wtorek 28 czerwca.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Mateusz Kalinowski