Śródmieście: Planowane zmiany ma Placu Konstytucji 

0
403

Gdynia opracowała koncepcję przebudowy placu Konstytucji, która poprawi funkcjonalność i wizerunek węzła transportowego Gdynia Główna oraz stanowi krok milowy w dążeniu do wpisania Śródmieścia na światową listę UNESCO.

Koncepcja została wypracowana przez Wydział Inwestycji i Wydział Ogrodnika Miasta we współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Biurem Planowania Przestrzennego oraz Zarządem Komunikacji Miejskiej. Nadszedł czas na zaprojektowanie założeń opracowanej koncepcji. W projekcie ujęta zostanie przebudowa placu Konstytucji wraz z wlotami przyległych ulic: Dworcową, Janka Wiśniewskiego i Jana z Kolna.

Obecnie teren jest mocno zdominowany przez układ drogowy i ruch samochodowy o charakterze tranzytowym. Celem projektu, a następnie przebudowy jest poprawa atrakcyjności przestrzeni, zachęcenie do korzystania z niej przez pieszych i rowerzystów, przybliżenie do dworca i do siebie nawzajem przystanków transportu miejskiego. Główne dążenie to dalsza poprawa integracji transportu zbiorowego oraz ochrona przestrzeni przed nadmiernym ruchem pojazdów poprzez:

  • przywrócenie reprezentacyjnego placu przed Dworcem PKP Gdynia Główna – placu dostępnego dla pieszych jako szeroko rozumianego miejsca wspólnego, przyjaźnie zaaranżowanej przestrzeni publicznej zapewniającej swobodny dostęp do usług, handlu i wypoczynku w najbliższej okolicy, w sąsiedztwie uspokojonego oraz uporządkowanego ruchu samochodowego;
  • utworzenie nowoczesnego węzła komunikacyjnego z nowym rozmieszczeniem przystanków, a także przejrzystymi i intuicyjnymi funkcjami komunikacyjnymi dla mieszkańców i turystów, w szczególności dla pasażerów publicznego transportu zbiorowego;
  • zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu pieszego, rowerowego z jasno określonymi, wygodnymi trasami przemieszczeń;
    zwiększenie priorytetu dla publicznego transportu zbiorowego buspasami, uspokajając tym samym ruch samochodowy, w szczególności tranzytowy na obszarze placu Konstytucji;
  • wyeksponowanie modernistycznej tkanki urbanistycznej i historycznych budynków poprzez przemyślaną ingerencję zielenią, w obszarze nowo zdefiniowanego placu i wzdłuż przyległych ulic.

Ważnym aspektem przebudowy jest integracja przystanków transportu zbiorowego, które obecnie są mocno rozproszone. W nowej przestrzeni przewidziana jest reorganizacja przystanków lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego w obrębie placu oraz jego otoczenia, przeniesienie bliżej dworca kolejowego okolicznych przystanków i tras przejazdu pojazdów transportu publicznego oraz reorganizacja przystanków autobusów dalekobieżnych (krajowych, międzynarodowych) poprawiająca ich dostępność do innych środków transportu. Znacząco poprawi się również jakość informacji pasażerskiej. Koncepcja zakłada także przeniesienie stanowisk odstawczych dla autobusów i trolejbusów, oczekujących na rozpoczęcie kursu, z głównej części placu na jego obrzeża (za obecną dyspozytornię w rejon ul. Janka Wiśniewskiego).

Osoby korzystające z taksówek lub samochodów prywatnych nadal będą mogły dojechać do węzła samochodem i zatrzymać się na miejscach postojowych typu Kiss and Ride – w istniejącej już przestrzeni postoju taksówek, od strony ul. Dworcowej oraz nowej przestrzeni parkingowej oraz strefy Kiss and Ride w północno-zachodniej części placu (od strony ul. Janka Wiśniewskiego).

Oprac. Marek Lutowski