Rusza machina obywatelska

0
740

27 stycznia – 24 lutego! W tych dniach będzie można złożyć swój projekt dzielnicowy oraz zgłosić chęć udziału w cyklu warsztatów, w ramach którego powstaną projekty miejskie!

Budżet Obywatelski to narzędzie, dzięki któremu można zmieniać swoje dzielnice i całe miasto. Liczymy na aktywność gdynian i gdynianek – powiedział Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – W roku 2020 pula środków wyniesie ponad 10 milionów złotych, z czego 1,5 miliona zł zostanie przeznaczone na projekty miejskie, a pozostała kwota podzielona na dzielnice Gdyni. Najbliższa edycja przyniesie kilka zmian, w tym m.in. zmiany w sposobie głosowania.

Projekty dzielnicowe będzie można składać od 27 stycznia do 24 lutego. Wnioski będą następnie analizowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych pod kątem ewentualnych braków formalnych oraz przez poszczególne komórki i jednostki Urzędu Miasta w kwestiach merytorycznych i techniczno-finansowych. Jeśli projekt okaże się niemożliwy do realizacji w zaproponowanym kształcie, pracownik jednostki dokonującej analizy zwróci się do autora i wspólnie ustalą konieczne do wprowadzenia zmiany. Jeśli autor nie wyrazi na to zgody, projekt nie będzie dalej poddawany procedurze, ale pomysłodawca będzie mógł się od tej decyzji odwołać. Ostatecznie sprawę rozstrzygnie prezydent.

Projekty miejskie będą wypracowywane w trakcie cyklu trzech sobotnich warsztatów – 29 lutego, 21 marca i 18 kwietnia. W warsztatach udział weźmie maksymalnie 100 mieszkańców (zgłoszenia przyjmowane będą w tym samym okresie, w którym będzie można składać projekty dzielnicowe), a także urzędnicy i eksperci, którzy pomogą dopracować pomysły.

Głosowanie projekty odbywać się będzie przez stronę internetową bo.gdynia.pl po podaniu numeru PESEL oraz imienia ojca lub/i matki. Tak jak w poprzednich latach, projekty wybierać będą mogli wszyscy mieszkańcy Gdyni, bez względu na wiek. Z myślą o osobach, które nie mają dostępu do Internetu, zostaną uruchomione punkty do głosowania, m.in. w radach dzielnic, bibliotekach oraz w centrach sąsiedzkich.

Istotną zmianą jest to, że wybierać będziemy po maksymalnie trzy – a nie pięć, jak dotąd – projekty z każdej puli. Ponadto w dzielnicach projekty małe będą oddzielone od dużych. Tym samym wskazywać będziemy do trzech projektów małych dzielnicowych, do trzech projektów dużych dzielnicowych oraz do trzech projektów miejskich. Ma to uprościć i usprawnić głosowanie. Co ważne, głosowanie odbędzie w dniach 8-22 czerwca, czyli przed zakończeniem roku szkolnego i wakacyjnymi wyjazdami. Przyspieszenie głosowania było ważnym postulatem zgłaszanym przez mieszkańców w ewaluacyjnej ankiecie.

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

13 stycznia: rozpoczęcie kampanii informacyjnej
27 stycznia – 24 lutego: składanie projektów dzielnicowych, przyjmowanie zgłoszeń na warsztaty miejskie oraz równolegle wsparcie doradcze dla mieszkańców
25 lutego – 10 marca: weryfikacja ogólna wniosków dzielnicowych i ewentualne uzupełnienia
11 marca: ogłoszenie wyników weryfikacji ogólnej projektów dzielnicowych
11 marca – 17 maja: analiza merytoryczna i techniczno-finansowa
18 marca: ogłoszenie wyników weryfikacji projektów dzielnicowych
18 marca – 20 maja: odwołania od wyników negatywnej weryfikacji
do 25 maja: rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji
do 26 maja: przyjęcie przez Prezydenta Miasta i publikacja ostatecznej listy projektów dzielnicowych oraz miejskich zakwalifikowanych do głosowania
8 czerwca – 22 czerwca: głosowanie
25 czerwca: ogłoszenie wyników głosowania
Do 27 września: stworzenie harmonogramu realizacji projektów

HARMONOGRAM CYKLU WARSZTATÓW WYPRACOWYWANIA PROJEKTÓW MIEJSKICH

27 stycznia – 24 lutego: przyjmowanie zgłoszeń na warsztaty
29 lutego: warsztaty nr 1
21 marca: warsztaty nr 2
18 kwietnia: warsztaty nr 3

Źródło: strona BO

Oprac. Krzysiek Marecki