Projekty miejskie powstają online

0
755

30 pomysłów w najbliższych tygodniach przybierze kształt projektów miejskich do Budżetu Obywatelskiego 2020.

Ponieważ tradycyjna praca grup przy wspólnych stołach obecnie jest niemożliwa, mieszkańcy i urzędnicy pracują razem online. Pierwsze spotkania moderatorów z uczestnikami warsztatów już się odbyły, a do 10 kwietnia mają powstać bardziej szczegółowe projekty.

Projekty miejskie w Budżecie Obywatelskim to szczególny rodzaj inicjatyw. Po pierwsze, pula środków jest znacznie większa w porównaniu do wartości projektów dzielnicowych, więc daje możliwości przygotowania także bardziej skomplikowanych działań. Po drugie, projekty miejskie powinny dotyczyć obszaru większego niż jedna dzielnica i odpowiadać na potrzeby większej liczby niż mieszkańców kilku bloków. Po trzecie, tego rodzaju projekty powinny także uwzględniać różne perspektywy, doświadczenia i pomysły mieszkańców na to, jak ma funkcjonować miasto, a zarazem być spójne z miejskimi planami i obowiązującymi strategiami.

W gdyńskim BO projekty miejskie wypracowywane są przez mieszkańców i mieszkanki po raz drugi. Punkt wyjścia ich wypracowywania, w porównaniu do poprzedniej edycji, został zmieniony w efekcie wyników ewaluacji ubiegłorocznego procesu. Mieszkańcy koncentrują się bowiem na rozwiązywaniu sformułowanych przez siebie wyzwań i problemów, a nie w oparciu o katalog projektów możliwych do realizacji. W ten sposób, na pierwszym spotkaniu warsztatowym powstało łącznie 30 pomysłów na projekty miejskie. Wszystkie można poznać i skomentować  gdynia.zetwibo.pl/projekty.

Zaplanowane były jeszcze dwa spotkania warsztatowe w grupie kilkudziesięciu mieszkańców oraz urzędników różnych wydziałów. Jednak w związku z obowiązującym zakazem organizacji spotkań znacznych grup mieszkańców – co związane jest z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa – dalsza praca nad projektami miejskimi odbywać się będzie online.

To duże wyzwanie, ale wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że wstrzymanie się od udziału w spotkaniach to sprawa naszego wspólnego bezpieczeństwa. Dysponujemy narzędziami do pracy zdalnej, więc wykorzystajmy maksymalnie możliwości, które mamy. Jestem przekonany, że mieszkańcy we współpracy z urzędnikami wypracują rozwiązania, które będą w niedalekiej przyszłości służyć całemu miastu – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Etap formułowania wstępnych pomysłów w projekty trwał do 10 kwietnia. Następnie zostaną one opublikowane na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego. Uczestnicy innych grup oraz zainteresowani mieszkańcy Gdyni będą mogli je przejrzeć i skomentować. Równolegle urzędnicy będą weryfikować wykonalność pomysłów oraz ich zgodność z obowiązującymi planami i prawem. Od 24 kwietnia trwać będzie ostatni etap wypracowywania projektów miejskich.

Równolegle trwa weryfikacja wniosków dzielnicowych złożonych do BO2020. Analizy techniczno-finansowe także prowadzone są zdalnie.

Oprac. Marta Kuniecka