Podsumowanie BO 2017

0
745

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym ewaluację Budżetu Obywatelskiego 2017 w Gdyni.

Sprawozdanie przygotowało Laboratorium Innowacji Społecznych. Podsumowuje on działania ewaluacyjne prowadzone od marca do grudnia 2017 roku, w ciągu całego okresu realizacji czwartej edycji BO.

W ramach ewaluacji zbierano opinie i rekomendacje co do ewentualnych zmian w procesie od różnych grup interesariuszy BO: autorów wniosków, osób głosujących na projekty, jak i przedstawicieli administracji publicznej zaangażowanych w BO. Oprócz tego analizie poddano dane zastane dotyczące m.in. liczby, kategorii i kosztów zgłoszonych i zwycięskich wniosków oraz dane pochodzące z systemu głosowania. Tam gdzie było to możliwe, dokonano również porównania wybranych danych z bieżącej i poprzednich edycji BO.

Szczegóły podsumowania znajdują się pod tym linkiem.

Oprac. Paweł Musiał