Na nowych zasadach

0
626

Kilka ważnych zmian w zasadach i trybie przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego przyjęli na ostatniej sesji gdyńscy radni.

Głosowanie na duże i małe projekty dzielnicowe zostanie rozdzielone, a wybierać będziemy po trzy, a nie jak dotąd po pięć, inicjatyw w każdej z kategorii – to między innymi. Propozycje zmian w regulaminie zostały przygotowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Radę ds. Budżetu Obywatelskiego na podstawie wyników ewaluacji ostatniej edycji BO.

Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje, w ramach których gdynianki i gdynianie podejmują decyzje, na co przeznaczyć część pieniędzy z budżetu miasta. Od pierwszej edycji co roku wprowadzane są zmiany w regulaminie, które mają usprawnić kolejny proces.

– Dziękuję Radnym za jednogłośne przyjęcie uchwały. Dzięki wprowadzonym zmianom będzie nam łatwiej przeprowadzić zbilżającą się edycję Budżetu Obywatelskiego 2020. Zmiany wprowadziliśmy wsłuchując się w głos mieszkańców, mam więc nadzieję, że przełoży się to na większe zainteresowanie głosowaniem. Kiedy przyjęta uchwała zostanie opublikowana, będziemy mogli ogłosić harmonogram przyszłorocznej edycji oraz dokładne kwoty przeznaczone na realizację projektów. – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Wśród najważniejszych z przyjętych zmian jest m.in. rezygnacja z rangowania wybranych projektów oraz oddzielenie na liście do głosowania projektów małych od projektów dużych, co ma ułatwić i usprawnić mieszkańcom wybór projektów. Wybierać będziemy zatem po trzy równie ważne projekty (1 głos = 1 punkt) w trzech kategoriach – tzw. projekty małe dzielnicowe (o wartości do 10 tysięcy złotych każdy), duże dzielnicowe (o wartości do kwoty równej 90% puli środków na daną dzielnicę) oraz projekty ogólnomiejskie (o wartości do 1 miliona złotych każdy). Wskazywane w głosowaniu duże i małe projekty nadal będą dotyczyć dowolnie wybranej, ale tej samej dzielnicy.

Co ważne, usunięte zostały zapisy dot. szczegółowego harmonogramu i tematyki warsztatów miejskich, żeby program spotkań mógł odzwierciedlać aktualne potrzeby oraz zostać rozłożony na wskazaną przez Prezydenta liczbę warsztatów. Praca warsztatowa będzie wspólnym namysłem nad potrzebami i problemami miasta, a wypracowane projekty będą stanowiły odpowiedź na te właśnie potrzeby. Zniesiono również limit projektów, które w wyniku pracy warsztatowej mogą trafić na listę do głosowania. W BO 2020 wszystkie wypracowane i pozytywnie zaopiniowane projekty miejskie trafią na tę listę. Zwiększona została także wymagana liczba podpisów poparcia mieszkańców dla projektów miejskich z 15 na 100. To ma dać większą pewność, że projekty wypracowywane przez grupę mieszkańców na warsztatach są ważne z punktu widzenia większej liczby gdynian.

Z kolei zasady dotyczące dofinansowania dodatkowych projektów dzielnicowych („pierwszych pod kreską”), przyjęte przez radnych w trakcie ostatniego procesu – i z których skorzystało już sześć rad dzielnic – zostają rozszerzone także na projekty miejskie, które będą mogły być współfinansowane z dodatkowych środków przeznaczonych przez Radę Miasta. Co więcej – kolejny projekt, na którego realizację zabraknie pieniędzy w puli dzielnicowej, będzie mógł dofinansować prywatny darczyńca lub grupa darczyńców. Jest to rozwiązanie unikalne w skali kraju zaproponowane przez radną dzielnicy Dąbrowa Annę Brzeską-Cupisz.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Krzysiek Marecki