Dąbrowa: inwestycje Rady Dzielnicy

0
476

Na liście inwestycyjno-remontowej Rady Dzielnicy Dąbrowa znalazło się jedenaście zadań, które po konsultacjach z mieszkańcami, zrealizowane zostaną według wskazanych priorytetów.

 

Pierwsze zadanie na terenie dzielnicy to budowa nawierzchni i brakujących chodników przy ul. Owocowej oraz Walerianowej, gdzie uzupełniona zostanie także sieć kanalizacji deszczowej, a przy ul. Truskawkowej droga utwardzona zostanie płytami yomb. Już w marcu br. na ulic Walerianowej, wymieniona została nawierzchnia i poszerzony fragment drogi na odcinku, na którym pozostawała ona w najgorszym stanie.

Drugą inwestycją jest montaż nawierzchni pod urządzeniami siłowni plenerowych na terenie dzielnicy, w lokalizacjach: przy ul. Miętowej, przy ul. Rdestowej 33 oraz na skwerze ks.P.Mazura, gdzie dodatkowo obiekt zostanie doposażony w nowe urządzenia.

Kolejnym zamierzeniem jest uporządkowanie terenu wraz z utwardzeniem miejsc parkingowych przy kościele p.w. Trójcy Świętej. Zadanie obejmie także wymianę nawierzchni na ulica Nagietkowej na wysokości posesji nr 48 do nr 63.

Radni dokonując wyboru jedenastu inwestycji przekazanych do konsultacji społecznych i realizacji kierowali się nie tyle własnymi spostrzeżeniami, ale przede wszystkim starali się uwzględniać uwagi i sugestie zgłaszane przez mieszkańców dzielnicy. Zestawienie propozycji inwestycyjnych obejmuje obszar całej dzielnicy i zakłada realizacje inwestycji zarówno w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również przewiduje wykonanie prac związanych z bieżącymi remontami ciągów komunikacyjnych często uczęszczanych przez pieszych. – podsumowuje Bartosz Grube, radny dzielnicy i przewodniczący komisji infrastruktury Rady Dzielnicy Dąbrowa.– Wśród propozycji radnych znajdziemy również takie pozycje jak wykonanie prac zwiększających bezpieczeństwo w okolicach dzielnicowych siłowni plenerowych oraz uporządkowanie terenów zielonych przy ZSP nr 3 w Gdyni. Wierzę, że lista 11 zadań inwestycyjnych w połączeniu z inwestycjami oświetleniowymi, które znajdują się w zaawansowanym stadium realizacji, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia na terenie dzielnicy – podkreśla Grube.

Rada Dzielnicy Dąbrowa wskazała do realizacji naprawy drogowe w newralgicznych lokalizacjach, ich kolejność określona została następująco:

– ulica Sojowa, wzdłuż budynku przychodni od strony pracowni rezonansu magnetycznego zyska nową nawierzchnię;
– na ulicy Nagietkowej przy poczcie od skrzyżowania z Miętową do ronda z Perzową położona zostanie nakładka bitumiczna;
– ulica Gorczycowa przy Szkole Podstawowej nr 47, od strony przedszkola- do początku ulicy Kameliowej, przejdzie remont nawierzchni jezdni wraz z budową zatoki postojowej dla samochodów;
– ulica Szafranowa 12- remont nawierzchni oraz chodnika;
– ulica Szafranowa rejon posesji nr 57-65 – remont nawierzchni;
– skrzyżowanie ul. Kameliowej z ul. Kolendrową oraz Imbirową- remont chodnika;
– ulica Paprykowa na wysokości posesji nr 15 – wymiana chodnika.

Ostatnim zadaniem w ramach dzielnicowych inwestycji jest realizacja parku na zadrzewiony terenie leśnym w centrum dzielnicy, za Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 3, między osiedlami Dąbrowa i Dąbrówka.

Zadania wykonywane są wg. wskazanych priorytetów do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na zadania inwestycyjno-remontowe Rady Dzielnicy w obowiązującej kadencji. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Kwota na realizację inwestycji w dzielnicy Dąbrowa, na lata 2019 – 2023 wynosi 3 291 447 zł.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Amelia Bielska