Zrealizują projekty z Budżetu Obywatelskiego 2019

0
713

W oparciu o wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019 do realizacji wskazano 109 projektów dzielnicowych i jeden miejski.

Dodatkowo, na Małym Kacku – jako wyraz docenienia najwyższej frekwencji w głosowaniu spośród wszystkich dzielnic – do realizacji trafi również tzw. Projekt +1, czyli pierwsze duże zadanie “pod kreską”. Kolegium Prezydenta na swoim posiedzeniu 13 sierpnia 2019 r. zadecydowało o podziale projektów pomiędzy 13 jednostek miejskich i wydziałów Urzędu Miasta oraz 3 szkoły podstawowe i 4 filie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Będą to: Biuro ds. Dzielnic UM, Biuro Ogrodnika Miasta, Biuro Plastyka Miasta, Centrum Aktywności Seniora, Gdyńskie Centrum Sportu, Gdyńskie Centrum Zdrowia, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni oraz jej filie nr 1, nr 4 i nr 13, Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego, Szkoły podstawowe nr 23, nr 31 i nr 34, Wydział Edukacji UM, Wydział Inwestycji UM, Wydział Kultury UM, Wydział Ochrony Dziedzictwa UM, Zarząd Dróg i Zieleni i Zarząd Komunikacji Miejskiej.

Informacji w sprawie postępu w realizacji projektów będą udzielać pracownicy poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych. Dane kontaktowe do każdej z tych instytucji można znaleźć tutaj.

Realizacja projektów wybranych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się w przyszłym roku, kiedy do poszczególnych jednostek i wydziałów trafią środki zapisane w budżecie na 2020 rok. W wyjątkowych sytuacjach jednostki mogą rozpocząć działania przygotowawcze jeszcze w tym roku.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Paweł Musiał