Zakładanie i prowadzenie ogrodów

0
705
Ogrodnicy z pasji, upodobań lub fachu, doczytajcie do końca. Jest pięć miejsc w projekcie pilotażowym „Pomysłu na Miasto” dotyczącym zakładania i prowadzenia ogrodów społecznościowych oraz opracowania poradnika takiego procesu.
Na przekór pandemii czujcie się zaproszeni do tworzenia bardziej zielonego świata wokół nas! Zaangażowanie w pilotaż obejmuje:
– 4 warsztaty online (4 kolejne wtorki na przełomie listopada i grudnia, w przedziale czasowym 17:00-21:00) prowadzone przez moderatora procesu
– spotkania online z ekspertami/kami miejskimi w obszarze ogrodnictwa miejskiego i społecznościowego z Gdyni i innych miast Polski
wymianę doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk i potrzeb w grupie Uczestników/czek pilotażu – współentuzjastów i współmiłośniczek idei ogrodów społecznościowych
wpływ na treść poradnika dla początkujących gdyńskich ogrodników społecznościowych
ilość miejsc: 5, decyduje kolejność zgłoszeń
Warunek udziału: osoby pełnoletnie posiadające dostęp do stałego łącza internetowego oraz sprzętu umożliwiającego udział w warsztatach online (np. via ZOOM).
Udział wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w związku z udziałem w pilotażu online (wypełnienie i przesłanie skanów przedmiotowych dokumentów) a informacje i zapisy: UrbanLab Gdynia, urbanlab@lis.gdynia.pl
Oprac. Amelia Bielska