Wzywamy do głosowania! 🗓

0
1246

Już po raz siódmy mamy możliwość wzięcia udziału w głosowaniu i podjęciu decyzji, na co mają zostać przeznaczane środki miasta wydzielone w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Za pomocą tej strony możesz zagłosować na wybrane projekty dzielnicowe i miejskie wskazując te zadania, które chciałbyś/chciałabyś, aby zostały zrealizowane w kolejnym roku. Do rozdysponowania jest ponad 10,6 mln zł. Głosowanie trwa od 8 do 22 czerwca. Może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec i każda mieszkanka Gdyni, bez względu na wiek czy obywatelstwo.

Pamiętaj:

    • Aby oddać głos w BO, będziesz musiał/a wpisać na stronie swój numer PESEL oraz imię matki.
    • Jeżeli nie jesteś zameldowany/a w Gdyni, nie figurujesz w tutejszym rejestrze wyborców albo jesteś cudzoziemcem i nie posiadasz numeru PESEL, aby zagłosować musisz złożyć osobiście wypełnione oświadczenie o byciu mieszkańcem Gdyni. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
    • Głosując, będziesz mógł/mogła wskazać maksymalnie 3 projekty miejskie oraz maksymalnie 3 projekty duże i 3 projekty małe z jednej, dowolnie wybranej dzielnicy Gdyni.
    • Z treścią wszystkich projektów możesz zapoznać się, wchodząc do zakładki „Przeglądaj projekty”
    • Jeżeli będziesz miał/a problem z oddaniem głosu, skontaktuj się z Laboratorium Innowacji Społecznych – tel. 58 727 39 10 lub bo@gdynia.pl.

Aby rozpocząć głosowanie na projekty, przejdź na stronę “Zagłosuj”.

Oprac. Marta Kuniecka

od do
Scheduled budżet obywatelski