Weryfikacja merytoryczna

0
214

329 projektów dzielnicowych i dziewięć miejskich – tyle projektów złożonych do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego przeszło pozytywnie weryfikację ogólną.

To jednak jeszcze nie koniec. Teraz rozpocznie się ich dalsza analiza, a w przypadku pomysłów na działania ogólnomiejskie przygotowywania do konsultacji z autorami i mieszkańcami. Wszystko po to, by inicjatywy, które trafią pod głosowanie mieszkańców, były możliwe do realizacji.

Weryfikacja projektów BO2023 rozpoczęła się 22 lutego, czyli zaraz po etapie składania formularzy przez mieszkańców. To jeden z najdłuższych etapów całego procesu, a podzielony jest na dwa działania. Pierwsze to weryfikacja formalna, prowadzona przez zespół Laboratorium Innowacji Społecznych.

Tym samym do dalszych analiz skierowano 338 projektów, w tym 329 dzielnicowych oraz dziewięć miejskich. 11 zweryfikowano negatywnie, ze względu na braki formalne. Dwa projekty zostały wycofane przez autorów jeszcze przed rozpoczęciem analizy. W przypadku jednego z projektów wydłużono czas weryfikacji, zgodnie z decyzją dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych.

Wszystkie projekty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną, teraz będą sprawdzane pod kątem techniczno-finansowym i możliwości ich realizacji w podanej lokalizacji (w przypadku projektów inwestycyjnych). To znaczy, że będą analizowane przez jednostki i wydziały Urzędu Miasta, które w razie zwycięstwa zgłoszonej inicjatywy mogłyby ją realizować.

Analiza merytoryczna wszystkich projektów zakończy się do 23 czerwca. Jeśli wniosek zostanie ostatecznie uznany za niemożliwy do realizacji, jego autor będzie mógł się odwołać od oceny w ciągu trzech dni roboczych od uzyskania informacji o wyniku oceny i jego uzasadnieniu. Składanie odwołań będzie możliwe do 28 czerwca.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie ogłoszona do 18 sierpnia. Głosowanie potrwa od 4 do 18 września. Wyniki poznamy kilka dni później.

Wyniki weryfikacji formalnej projektów dzielnicowych
Wyniki weryfikacji formalnej projektów miejskich

Oprac. Małgorzata Trasna