Tytuł POZYTYWNIE wzorowy

0
476

Kolejna edycja konkursu ogłoszonego przez Radę Dzielnicy Leszczynki dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 29 oraz Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektrycznych pod tytułem „Pozytywnie wzorowy”.

Celem nagrody jest uhonorowanie młodych osób szczególnie zaangażowanych dla rozwoju dzielnicy i jej mieszkańców w dziedzinie gospodarki, oświaty, kultury, sportu, służby zdrowia i pomocy społecznej. Tytuł „Pozytywnie wzorowy” oraz wyróżnienia są nadawane za konkretne osiągnięcia w danym roku szkolnym lub za długotrwałą, systematyczną, społeczną pracę na rzecz dzielnicy Leszczynki i społeczności lokalnej.

Zgłoszenia przyjmowane są przez dyrekcję danej szkoły na specjalnym formularzu do końca miesiąca kwietnia bieżącego roku. Ostateczną decyzję o wyborze laureata podejmuje Rada Dzielnicy Leszczynki poprzez głosowanie tajne. Ogłoszenie listy laureatów następuje podczas ceremonii zakończenia roku szkolnego, przygotowanej przez daną szkołę. Zachęcamy Państwa do promocji wydarzenia.

Organizatorzy:
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Paweł Musiał i Łukasz Strzałkowski