SMOK w szkołach

0
560

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 będą nadal mogli rozwijać swoje pasje podczas bezpłatnych zajęć.

 

Program SMOK (Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki) od 2015 roku umożliwia gdyńskim uczniom podnoszenie umiejętności i daje szansę na dodatkową aktywność fizyczną.

Udział w programie SMOK zapewnienia szkolenia dla trzech grup, po minimum 15 osób, w okresie od stycznia do czerwca oraz od 1 września do listopada dla dzieci z poziomu klas I-II (I grupa), klasy III- IV (II grupa), klasy V (III grupa).

Zajęcia sportowe są zajęciami pozalekcyjnymi, nieobowiązkowymi i nieodpłatnymi. Prowadzone są w formie zabaw, gier, ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz zajęć rozwijających koszykarskie umiejętności uczniów. W ramach programu szkoły otrzymają wsparcie w postaci profesjonalnego sprzętu multimedialnego i specjalistycznego do realizacji zajęć.

Szczegółowych informacji dotyczących zajęć udzielają Koordynatorzy w szkołach:

Szkoła Podstawowa nr 6: tel: 58 665 48 88, e-mail: sekretariat@sp6.edu.gdynia.pl

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14: tel: 58 620 56 55, e-mail: sekretariat@sp14.edu.gdynia.pl

Oprac. Amelia Bielska