„Klimatyczne” pomysły do BO

0
714

Składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2021 rozpocznie się 25 stycznia!

 

Poza tym, że projekty powinny – o ile to możliwe – uwzględniać zasady projektowania uniwersalnego, w projektach miejskich wydzielona została specjalna kategoria tematyczna. W najbliższej edycji będą to projekty prośrodowiskowe, czyli Klimatyczny Budżet Obywatelski!

Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy i mieszkanki Gdyni decydują, na co przeznaczyć konkretną kwotę z budżetu miasta. Pierwsza edycja odbyła się w 2014 roku, a od 2019 roku wnioskodawcy i wnioskodawczynie mogą składać projekty na dwóch poziomach: tzw. dzielnicowym małym (który obejmuje projekty o wartości do 10 tysięcy złotych) i dzielnicowym dużym (w ramach którego powstają projekty droższe, do 90% środków w puli dzielnicowej), a także projekty miejskie (o maksymalnej wartości pojedynczego projektu w wysokości 1 mln złotych).

Składane projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i organizacji działań tzw. miękkich, w tym m.in. spotkań, warsztatów i wydarzeń. Projekty dzielnicowe muszą dotyczyć konkretnej dzielnicy, a projekty miejskie odpowiadać na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz zakładać realizację działań ważnych z punktu widzenia całego miasta bądź jego znacznej części. Łączna pula środków najbliższej edycji Budżetu Obywatelskiego to ponad 11 milionów złotych.

Michał Guć wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

– W tym roku w ramach puli miejskiej zachęcamy szczególnie do składania projektów o określonym zakresie tematycznym, który nazwaliśmy Klimatycznym Budżetem Obywatelskim. Mieszczą się w nim projekty, które mają uczynić nasze miasto bardziej odpornym na postępujące zmiany klimatu. Dzięki temu Budżet Obywatelski będzie dopasowany i do potrzeb mieszkańców, i najbardziej aktualnych wyzwań, przed którymi stajemy – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Tym samym, w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego będą mogły zostać zrealizowane pomysły stanowiące odpowiedź na wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu, ujęte w Planie Adaptacji Miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030. Mogą to być m.in. inicjatywy prowadzące do zwiększenia ilości zieleni w mieście, efektywnego gospodarowania wodą, udziału alternatywnych źródeł pozyskiwania energii czy zmniejszenia emisji CO2, a także działań edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych w tych obszarach.

Projekty dzielnicowe i projekty miejskie będzie można składać w dniach 25 stycznia – 22 lutego 2021 roku. Nad zmianami w dzielnicach warto się zastanawiać już teraz. Wszystkie niezbędne informacje i materiały będą dostępne na stronie internetowej bo.gdynia.pl.

Zmiany w regulaminie gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego są na stałe wpisane w ten proces. Każda edycja kończy się bowiem podsumowaniem oraz konsultacjami, które rozwiązania sprawdziły się dobrze, a co jeszcze można zmienić. Wśród tegorocznych zmian jest m.in. umożliwienie głosowania także za pośrednictwem Karty Mieszkańca oraz uproszczenie sposobu składania projektów miejskich.

Oprac. Łukasz Strzałkowski