Są i one: wnioski do głosowania 🗓

0
1381

W tym roku w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2018 na listach do głosowania pojawi się łącznie 97 projektów.

O tym, co trafi do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego i Przyjaznej Dzielnicy (w konkursie tym zgłoszono 101 projektów) decydować będziemy od 18 czerwca do 2 lipca.

Są wśród nich projekty związane z rekreacją, estetyzacją przestrzeni czy poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ze spisem oraz dokładnym omówieniem każdego z nich można zapoznać się na stronie internetowej bo.gdynia.pl. Kolejność projektów BO na listach dzielnicowych określono w drodze losowania. 29 maja przeprowadzili je członkowie Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.

Pula tegorocznego BO to 5 898 400 zł.  Tak jak w latach poprzednich, w dzielnicy z najwyższą frekwencją podczas głosowania zostanie – w ramach docenienia aktywności mieszkańców – zrealizowany dodatkowy projekt, tzw. Projekt +1. Wyniki głosowania, które odbędzie się między 18 czerwca a 2 lipca za pośrednictwem strony bo.gdynia.pl, zostaną ogłoszone do 9 lipca.

Głosowaniu na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego towarzyszyć będzie wybór projektów w ramach konkursu „Przyjazna dzielnica”, który koordynuje Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Dla każdej z dzielnic zarezerwowano 25 000 zł, które w wyniku głosowania mogą zostać przeznaczone na jeden bądź kilka projektów. W sumie na cały konkurs „Przyjazna Dzielnica” przeznaczono w 550 000 zł.

We wszelkich sprawach związanych z BO można kontaktować się z Laboratorium Innowacji Społecznych pod numerem telefonu (58) 727 39 10 lub mailem bo@gdynia.pl. W sprawach związanych z konkursem „Przyjazna dzielnica” prosimy o kontakt z Centrum Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miasta Gdyni, aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-832 Gdynia, pokój: 102, telefon: 58 66 88 777, e-mail: cao@gdynia.pl.

Oprac. Paweł Musiał

Scheduled budżet obywatelski