Redłowo: Konsultacje zamierzeń inwestycyjno-remontowych

0
82

Rada Dzielnicy Redłowo zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019-2023. Konsultacje Rady Dzielnicy Redłowo odbywać się będą zdalnie od dnia 19 października 2021 r.

W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 19 października 2021 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Redłowa. Ankieta będzie udostępniona do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023.

Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres: rada.redlowo@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji. Decyduje data wpływu na skrzynkę e-mail Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Rada Dzielnicy Redłowo podjęła w dniu 07.12.2020 r. uchwałę nr XIII/33/2020, zmieniając uchwałą nr XV/41/2021 z dnia 8 marca 2021 r. oraz uchwałą nr XVIII/47/2021 z dnia 06.09.2021 r. i przyjęła listę następujących zadań inwestycyjno- remontowych wg priorytetu, wskazanych do realizacji w latach 2019-2023:

1. Rewitalizacja skweru i terenów zielonych w obrębie ulic: Powstania Wielkopolskiego, Cylkowskiego i Kopernika.
2. Budowa oświetlenia ul. Orląt Lwowskich.
3. Remont chodnika wzdłuż ul. Legionów od ul. Lutyckiej do ul. Stryjskiej.
4. Tablica ze świetlnym pomiarem prędkości na ul. Cylkowskiego, w górę od ul. Legionów w kierunku szkoły.
5. Montaż kamer do monitoringu miejskiego:
a) róg Cylkowskiego/Bohaterów Starówki Warszawskiej – obejmuje skwer przy przystanku i jednokierunkową ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej
b) na Pastwisku Huzarska.
6. Budowa zjazdu dla wózków na Pastwisko Huzarska.
7. Remont chodnika prowadzącego od budynku ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej nr 19 do ul. Powstania Wielkopolskiego.
8. Remont chodnika przy ul. Powstania Wielkopolskiego 1-27.

 

Oprac. Mateusz Kalinowski