Wizja Polanki Redłowskiej

0
165

W niedzielę, 22 października w UrbanLabie odbyła się prezentacja wstępnej koncepcji zagospodarowania Polanki Redłowskiej. Powstała ona na podstawie oczekiwań mieszkańców przekazanych podczas warsztatów charrette, które zorganizowano w ramach konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Polanki Redłowskiej rozpoczęły się 2 października od czterodniowych warsztatów charrette prowadzonych przez fundację Stocznia, która zajmuje się dialogiem społecznym oraz dwa studia projektowo-architektoniczne: JAZ+Architekci i Szelest. Na podstawie zebranych podczas warsztatów informacji opracowano wstępny plan zagospodarowania Polanki, który został zaprezentowany mieszkańcom w niedzielę, 22 października w UrbanLabie Gdynia.

Samochodów mniej czy znacznie mniej?

Jak wynika z otrzymanego podczas warsztatów przekazu gdynianie oczekują, że Polanka Redłowska pozostanie zgodna z naturą i mało zagospodarowana, oczekują też ograniczenia przestrzeni przeznaczonej dla samochodów. Jak bardzo ograniczonego? Wydaje się, że głównie ten aspekt będzie dyskutowany w dalszej części konsultacji.

Staraliśmy się uwzględnić dużo z tych głosów, które padały w czasie warsztatów, ale już w czasie warsztatów wyklarowała się taka wizja Polanki jako miejsca jednak zbliżonego do tego czym ona dzisiaj jest, czyli miejsca swobodnej rekreacji, gdzie głównym problemem jest nieuporządkowanie, przewaga samochodów nad funkcją rekreacyjną – opowiada dla serwisu gdynia.pl Andrzej Jaworski z pracowni JAZ+Architekci. – Proponujemy żeby tę istniejącą funkcję ogniskowo-piknikową uzupełnić o przestrzeń, w których można realizować wydarzenia okolicznościowe w trochę wygodniejszy sposób, np. festyny, żeby tam stworzyć naturalną ścieżkę edukacyjną, też dodać ściankę wspinaczkową albo naturalny plac zabaw. No i wygospodarować kilka wygodnych, zacisznych miejsc z dobrym widokiem i w kontakcie z przyrodą.

Jeśli chodzi o dojazd do Polanki, postawiono zdecydowanie na komunikację miejską – stworzenie przystanku z wiatą i ograniczenie miejsc parkingowych. Obecnie przy Polance jest około 90 miejsc dla samochodów. Jako że zdania mieszkańców co do finalnej ilości miejsc były podzielone, stworzono dwa warianty zagospodarowania. Jeden zakłada obcięcie ich o nieco więcej niż połowę, drugi znacznie bardziej, ale z większą ilością miejsc Kiss & Ride, by ułatwić podwózkę lub odbiór osób.

Tożsamość Polanki

Podczas warsztatów charrette oprócz zagospodarowania miejsca rozważano również jego tożsamość. Spośród dziesiątek haseł, jakie kojarzyły się z Polanką mieszkańcom, dwa wybijały się mocniej.

To jest miejsce, gdzie miasto spotyka się z rezerwatem, z przyrodą i że w związku z tym jest to takie miejsce, w którym człowiek może mieć naturalny kontakt ze środowiskiem przyrodniczym. I tutaj starano się, żeby projekt był naturalistyczny, żeby w niewielkim stopniu ingerował w krajobraz, żeby zachowywał coś, co się nazywa „czwartą przyrodą”, czyli taką przyrodą, która zastępuje przestrzenie opuszczone przez człowieka. Drugi element, który się pojawił to była historia basenów. Tutaj dla odmiany zaproponowano, w szczegółowym projekcie będzie to lepiej pokazywane, ślady, które w przestrzeni będzie można odnaleźć, które będą przypominały tę tożsamość miejsca dawnych basenów, miejsca ważnego dla gdynian w formie drobnej architektury, jakichś charakterystycznych elementów typu drabinki basenowe albo ławki basenowe, które są wkomponowane w cały układ zagospodarowania.

Od poniedziałku, 23 października, rozpoczął się kolejny etap konsultacji społecznych – zbierania uwag mieszkańców do przedstawionej wczoraj wizji. Ze wstępnym planem zagospodarowania można zapoznać się i ustosunkować do niego poprzez formularz na stronie: konsultujemy.gdynia.pl. Uwagi zbierane będą do 10 listopada.

Oprac. Marek Lutowski