Przygotowania do głosowania na ostatniej prostej

0
840

Lada dzień będzie wiadomo na pewno, spośród jakich inicjatyw zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego będą mogli w tym roku wybierać mieszkańcy. I tym samym – na co zostanie przeznaczone ponad 5 milionów złotych.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszone zostały dokładnie 162 projekty. Najwięcej z nich dotyczyło inicjatyw związanych z rekreacją – w tym m.in. budowy nowych siłowni zewnętrznych, ogólnodostępnych boisk czy placów zabaw dla dzieci. Co  warto podkreślić, najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Dąbrowy, Małego Kacka, Grabówka i Orłowa.

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni sprawdza 31 wniosków, Gdyńskie Centrum Sportu – 39 , Zarząd Dróg i Zieleni 72, Biuro Ogrodnika Miasta – 7, Wydział Budynków UM – 10, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 3, ZKM – 1, Pomorski Park Naukowo Technologiczny również analizuje jeden wniosek. Urzędnicy upewniają się, czy złożone przez mieszkańców projekty są zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego lub m.in. czy mieszczą się w puli środków BO. To ważny etap, którego zakończenie przyspieszy proces realizacji zwycięskich projektów.

Warto pamiętać, że jeśli któryś z wniosków wymagać będzie zmian – urzędnicy skontaktują się z wnioskodawcą, by wypracować rozwiązanie. Proces ten trwać będzie jeszcze do końca sierpnia. Najpóźniej do 12 września poznamy ostateczną listę projektów zakwalifikowanych do głosowania.

Głosowanie na gdyński Budżet Obywatelski 2017 rozpocznie się 18 września, a zakończy 2 października. Będzie to czas, w którym autorzy projektów będą mogli promować swoje inicjatywy wśród mieszkańców i zachęcać ich do głosowania. Warto pamiętać, że o ile jednostki miejskie – jak m.in. biblioteki czy szkoły – nie mogą wskazywać konkretnych projektów, tak w kolejnych tygodniach będą promować Budżet Obywatelski jako ideę i narzędzie, a w razie potrzeby udzielać wskazówek wnioskodawcom.

Aktualności i szczegółowe informacje dotyczące głosowania w Budżecie Obywatelskim znajdują się na stronie internetowej bo.gdynia.pl oraz na facebook.com/budzetobywatelskigdynia.

Oprac. Paweł Musiał