Pozbądź się odpadów niebezpiecznych

0
487

Jak bezpiecznie pozbyć się starej chemii, sprzętów czy akumulatorów?

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” od lat organizuje objazdowe zbiórki odpadów niebezpiecznych w różnych dzielnicach Gdyni. Najbliższa odbędzie się w dniach 24-25 listopada na terenie Orłowa, Małego Kacka, Redłowa, Karwin, Dąbrowy i Wielkiego Kacka. Mieszkańcy mają możliwość bezpiecznego, legalnego i bezpłatnego pozbycia się ze swoich domów i mieszkań odpadów niebezpiecznych. W ramach tej zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców odbierane będą:

 • resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony drewna,
  rozpuszczalniki,
 • aerozole, środki do dezynfekcji i dezynsekcji,
 • środki ochrony roślin i owadobójcze,
 • świetlówki, żarówki energooszczędne (UWAGA! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry rtęciowe,
 • zużyte baterie i akumulatory przenośne,
 • zużyte tonery,
 • przepracowane oleje, smary, środki do konserwacji metali,
 • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki (bez opakowań handlowych i ulotek),
 • odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami oraz kompletny drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny.

Uwaga! Zebrane w domu odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze. Harmonogram:

Orłowo, Mały Kack, Redłowo – czwartek, 24 listopada:

godz. 8.30 – Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Halicka 8;
godz. 9.10 – Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Wrocławska 52;
godz. 9.50 – Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, al. Zwycięstwa 194,
godz. 10.30 – IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Orłowska 57;
godz. 11.10 – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Orłowska 27/33;
godz. 11.50-12.30 – Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Cylkowskiego 5;

Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack – piątek, 25 listopada:

godz. 8.30 – Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Starodworcowa 36;
godz. 9.10 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Staffa 10;
godz. 9.50 – Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4, ul. Chwaszczyńska 26;
godz. 10.30 – Zespół Wczesnej Edukacji nr 1, ul. Wiczlińska 33;
godz. 11.10-11.50 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Nagietkowa 73.

Organizatorzy przypominają również o możliwości oddania zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych oraz pozostałych odpadów niebezpiecznych do stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON). Szczegółowe informacje dotyczące terminów, lokalizacji oraz warunków zbiórki znajdują się na stronie: www.kzg.pl w zakładce Gospodarka Odpadami.

A co z resztą odpadów? Papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, odpady bio i pozostałości po segregacji – to pięć podstawowych frakcji, na które dzielą się odpady w Gdyni. Do tego osobno wyrzucamy odpady zielone oraz popiół. Każda z wymienionych grup odbierana jest z pergoli śmietnikowych oraz sprzed domów jednorodzinnych w inne dni i z różną częstotliwością.

Warto sprawdzić, kiedy odbierane są odpady w naszym miejscu zamieszkania i czy nie zmieniły się dni, w których wywożone są np. pozostałości po segregacji, szkło czy tworzywa sztuczne. Można to zrobić w łatwy sposób – wchodząc na stronę wyrzucam.to do zakładki „Kiedy to?” oraz wybierając odpowiednią frakcję, dzielnicę, a także rodzaj zabudowy.

Pozbywając się odpadów, zwykle nie mamy wątpliwości. Papier wyrzucamy do niebieskiego pojemnika z papierem, plastik – do tworzyw sztucznych. Czasem pojawiają się jednak dylematy. Co zrobić np. z kopertą bąbelkową? Przecież składa się ona jednocześnie z papieru i tworzywa sztucznego. Te i inne problemy związane z segregacją pomaga rozwiązać gdyńska wyszukiwarka odpadów, dostępna na stronie wyrzucam.to w zakładce „Segreguję to lepiej”.

Oprac. Karol Molęda