Ocena realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

0
471

Do końca listopada Laboratorium Innowacji Społecznych czeka na zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w ocenie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026.

29 marca 2023 r. minie sześć lat od uchwalenia przez Radę Miasta Gdyni Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017–2026. Ustawa o rewitalizacji, na podstawie której jest on realizowany, nakłada obowiązek dokonywania co najmniej raz na trzy lata oceny aktualności i stopnia realizacji programu. Dokument będzie gotowy w lutym 2023 r. Powstanie m.in. na podstawie wywiadów grupowych przeprowadzonych z mieszkańcami Gdyni.

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

Z mieszkańcami obszarów rewitalizacji jesteśmy w stałym kontakcie, chociażby podczas dyżurów pełnionych w dzielnicach przez pracowniczki Laboratorium Innowacji Społecznych i podczas których można porozmawiać o zmianach w przestrzeni czy ofercie zajęć. Teraz chcemy zaprosić Państwa do dłuższej rozmowy – w kilkuosobowych grupach i moderowanej przez pracowników LIS. Zależy nam na poznaniu opinii na temat procesu, oceny zmian jakie już zaszły i oczekiwań na przyszłość. Rozmowy z mieszkańcami to jeden z kilku elementów, na podstawie których opracowana zostanie „Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR” – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Na spotkania obowiązują zapisy. Wywiady grupowe zaplanowano w godz. 17.30-19.00 w następujących terminach:

dla mieszkańców Wzgórza Orlicz-Dreszera – 1 i 12 grudnia
dla mieszkańców Oksywia – 5 i 16 grudnia
dla mieszkańców rejonu Zamenhofa – Opata Hackiego – 5 i 15 grudnia
dla mieszkańców Babich Dołów – 6 i 14 grudnia
dla mieszkańców Witomina – 7 i 12 grudnia
dla mieszkańców os. Meksyk – 7 i 13 grudnia
dla gdynian spoza obszaru rewitalizacji – 2 i 19 grudnia

Zgłoszenia przyjmowane są do końca listopada:

tel. 58 727 39 04
e-mail: rewitalizacja@lis.gdynia.pl
kwestionariusz: TUTAJ

Oprac. Karol Molęda