Pomysł na zmiany

0
731

Szykują się duże zmiany w zasadach Budżetu Obywatelskiego. Wiadomo już na pewno, że pula środków zwiększona zostanie do 10 mln złotych oraz to, że w głosowaniu będziemy wybierać także projekty miejskie. Kolejne zmiany są w przygotowaniu, a te zależeć będą także od mieszkańców.

W Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych PPNT odbyło się spotkanie, podczas którego gdynianie wyrazili wiele pomysłów na to, jak usprawnić zasady kolejnej edycji BO. Wszystkie sugestie są już analizowane, a część z nich może zostać uwzględniona w regulaminie Budżetu Obywatelskiego 2019.

Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje, w ramach których gdynianie podejmują decyzje, na co przeznaczyć część pieniędzy z budżetu miasta. To mieszkańcy przygotowują i zgłaszają projekty poddawane pod głosowanie sąsiadów, a które to mają sprawić, że w okolicy będzie ładniej, bezpieczniej, wygodniej lub po prostu ciekawiej. Pierwsza edycja BO odbyła się w 2014 roku i od tamtej pory, w porozumieniu z mieszkańcami, wprowadzane są mniejsze lub większe zmiany organizacyjne po każdej kolejnej edycji. Tak będzie również i teraz.

Wśród postulatów w ewaluacji przeprowadzonej z mieszkańcami było m.in. powiększenie puli środków BO, wprowadzenie projektów ogólnomiejskich, poszerzenie kategorii zgłaszanych projektów oraz uproszczenie procedury składania wniosków. Już teraz wiadomo, że pierwsze dwa postulaty zostaną wprowadzone na pewno. Pula środków BO zostanie zwiększona do 10 milionów złotych. W przyszłym roku wybierać będziemy również projekty miejskie.

Kolejnym pomysłem jest to, by projekty miejskie tworzone były grupowo, podczas trzech warsztatów, w których aktywny udział mieliby brać także urzędnicy. Dzięki temu mieszkańcy wiedzieliby szybciej, jakie inicjatywy są możliwe do realizacji, a które elementy wymagałyby ewentualnych zmian.

Rada ds. Budżetu Obywatelskiego zaproponowała również większe zróżnicowanie projektów, czyli – obok inwestycji i remontów – możliwość zgłaszania w BO działań miękkich, w tym wydarzeń kulturalnych i kampanii społecznych. Co ważne, takie poszerzenie formuły BO oznaczałoby zasadniczą zmianę w dotychczasowym głosowaniu na projekty Przyjaznej Dzielnicy. Mieszkańcy nie tylko wybieraliby projekty zgłaszane przez rady dzielnic, ale mogliby sami zgłaszać swoje pomysły do głosowania.

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie zmian w Budżecie Obywatelskim 2019 odbyło się w środę, 6 listopada w Pracowni LIS. Udział wzięło 49 mieszkańców z różnych części miasta. Uczestnicy rozmawiali w grupach o tym, czy potrzebne są zmiany w zakresie projektów BO, a także o typach projektów i podziale środków na różne pule oraz o możliwych mechanizmach pracy nad projektami miejskimi. Każda dyskusja była moderowana przez przedstawicieli działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, a wnioski były prezentowane i omawiane na forum.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Paweł Musiał