Pogórze: nowy Zarząd

0
881

Podczas XX sesji Rady Dzielnicy Pogórze wybrano skład nowego Zarządu. 

W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia mandatu radnego dzielnicy przez Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Pogórze, Pana Dariusza Sawickiego, co jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji przez cały Zarząd, Statut zobowiązał radnych dzielnicy do wyboru nowego Przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących.

Na XIX sesji Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 9 listopada 2021 roku, która została zwołana i poprowadzona przez Przewodniczącą Rady Miasta Gdyni, Panią Joannę Zielińską obecnych było czternaścioro radnych oraz Pani Elżbieta Sierżęga, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Dzielnicy Pogórze oraz przeprowadzono dwie próby wyboru nowego przewodniczącego.

Wobec braku wyboru przewodniczącego, Przewodnicząca Rady Miasta zwołała kolejną, XX sesję Rady Dzielnicy Pogórze, którą poprowadziła w dniu 30 listopada 2021 roku. Obecnych na niej było trzynaścioro radnych oraz Pani Elżbieta Sierżęga, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni. Podczas sesji dokonano wyboru nowego Zarządu Dzielnicy Pogórze.
W jego skład weszli: Anna Koy – Przewodnicząca, Dominika Laprus-Koguciuk – Wiceprzewodnicząca i Damian Chmielewski – Wiceprzewodniczący.

Gratulujemy nowemu Zarządowi i życzymy samych sukcesów.

Źródło: fb RD

Oprac. Mateusz Kalinowski