Chylonia/Pogórze: zmiany na ul. Puckiej

0
315

Od wtorku 29 sierpnia tymczasowo zamknięty zostanie wlot z ul. Puckiej w ul. Przemysłową.

Zmiany w organizacji ruchu są związane z przebudową sieci na skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej i Puckiej w ramach budowy wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port w ciągu ul. Puckiej. Prace będą prowadzone również przy zajęciu chodnika i jezdni ul. Puckiej w rejonie skrzyżowania z ul. Przemysłową. Ten etap zmian w organizacji ruchu potrwa do 22 października. Na czas prowadzonych prac kierowcy będą musieli korzystać z tymczasowych objazdów, a piesi z tymczasowych chodników.

Objazd do ul. Przemysłowej odbywał się będzie ul. Hutniczą i ul. Północną, natomiast dojazd do końca ul. Przemysłowej, ul. Hutniczą i ul. Palmową (ograniczenie tonażu do 10 ton) lub fragmentem ul. Przemysłowej.

Oprac. Marek Lutowski