Parlament Szkoły Sportowej

0
828

W Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących odbyło się pierwsze spotkanie nowopowołanego Parlamentu Uczniowskiego.

Na pierwszym spotkaniu wybrano Marszałka, dwóch Wicemarszałków oraz Sekretarza. Po zaprezentowaniu się kandydatów, posłowie wybrali swojego Marszałka dopiero w II turze. Został Sebastian Branicki (2A liceum). Odrobinę mniej emocji sprawiło wytypowanie Wicemarszałków, stanowiska przypadłoyMichałowi Zawadzkiemu (1A liceum) i Olivierowi Radovicowi (1B liceum). Ostatnim głosowaniem był wskazanie Sekretarza i tę funkcję powierzono Tatianie Kostrzewa (3A gimnazjum). Serdecznie gratulujemy!

Parlament Uczniowski to grupa po jednym uczniu z każdego oddziału klasowego. Jest to zespół powołany w drodze wyborów klasowych. Parlament powstał w celu zaktywizowania kolejnych uczniów do działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i artystycznej w środowisku szkolnym. Parlament cechuje się głównie inicjatywą oddolną, czyli pomysłami wychodzącymi od samych uczniów. Opiekunem PU jest Jakub Sztejnwald

Źródło: fb szkoły

Oprac. Witek Olejarz