Mały Kack: konsultacje w sprawie organizacji ruchu

0
836

Wojciech Szczurek, prezydent Miasta Gdyni zaprasza mieszkańców dzielnicy Mały Kack, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ustanowienia ruchu jednokierunkowego na ul. Łowickiej, na odcinku pomiędzy ulicami: Sieradzką i Małopolską.

 

Mieszkańcy Małego Kacka doskonale znają utrudnienia wynikające z natężenia ruchu na ul. Łowickiej, na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Sieradzkiej. Gdyński Zarząd Dróg i Zieleni przygotował dwa warianty zmiany organizacji ruchu, które po konsultacjach z mieszkańcami, mogą zostać wprowadzone w życie.

Zmiany organizacji ruchu w Małym Kacku prezentują się zgodnie z przedstawionymi mapkami. Pierwszy wariant polega na wprowadzeniu jednego kierunku ruchu na ul. Łowickiej, od ul. Sieradzkiej do ul. Małopolskiej:

Drugi wariant polega na wprowadzeniu jednego kierunku od ul. Małopolskiej do Sieradzkiej:

Zarówno jedna jak i druga propozycja ma swoje wady i zalety:

Konsultacje odbywać się będą zdalnie w dniach od 17 maja do 24 maja 2021 r. Ze względu na trwający stan epidemiczny obowiązuje odpowiednia forma przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. w dniu 17 maja 2021 r., została opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Małego Kacka. Ankieta jest udostępniona do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Rada Dzielnicy Mały Kack oraz ze strony www.gdynia.pl/dzielnice. Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres rada.malykack@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji. Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Oprac. Amelia Bielska