Leszczynki – nowa wiceprzewodnicząca

0
659

W wtorek odbyła się XVII Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki. W zebraniu, które odbyło się w miniony wtorek, uczestniczyło 14 radnych, a obrady prowadził wiceprzewodniczący Paweł Musiał.

Plan spotkania obejmował dwa bardzo ważne punkty – wybór drugiego wiceprzewodniczącego, wynikający z rezygnacji ze stanowiska i złożenia mandatu przez Panią Marzenę Adamowską, oraz przyjęcie planu finansowego na 2022 rok.

Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Łukasz Strzałkowski zgłosił kandydaturę Krystyny Kaczmarowskiej-Majewskiej, którą w tajnym głosowaniu poparło 9 Radnych, przy 5 sprzeciwach.

Rada Dzielnicy przyjęła także projekt planu finansowego na 2022 rok, który obejmuje:

 • Zakup wyposażenia dla Koła Seniora przy ulicy Opata Hackiego 17a (11.140 zł)
 • Wykonanie progu zwalniającego na ulicy Pelplińskiej (10.000 zł)
 • Spektakle teatralne (10.000 zł)
 • Zajęcia Fitness w Szkole Podstawowej Nr 29 (7.000 zł)
 • Organizacja imprezy na orientację w Szkole Podstawowej Nr 29 (2.000 zł)
 • Nagroda Rady Dzielnicy za działalność na rzecz społeczności lokalnej w minionym roku dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 29 (250 zł)
 • Nagroda Rady Dzielnicy za działalność na rzecz społeczności lokalnej w minionym roku dla uczniów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (250 zł)
 • Organizacja festynu dla mieszkańców dzielnic Leszczynki i Grabówek (10.000 zł)
 • Warsztaty parkour dla dzieci i młodzieży w roku 2022 (3.500 zł)
 • Zajęcia nauki jazdy na rampie skateparku dla dzieci i młodzieży w roku 2022 (3.500 zł)
 • Dzień otwarty schronu na Leszczynkach (2.000 zł)
 • Organizacja turnieju strzeleckiego w schronie na Leszczynkach (2.000 zł)
 • Zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych w Szkole Podstawowej Nr 29 (10.000 zł)

Za przyjęciem projektu planu głosowało 8 radnych, 5 było przeciwnych a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Radni rozpatrywali także wniosek o ustanowienie nagrody i tytułu “Primus Inter Pares” dla uczniów z dzielnicy Leszczynki. Projekt poparło 3 Radnych przy sprzeciwie 7 osób i wstrzymujących się 4.

W wolnych wnioskach Radni omawiali następujące tematy:
– stan placu zabaw przy ul. Morska 207-2015, który opisał Radny Michał Sulewski, jednocześnie informując o złożeniu wniosku do ZDiZ o zabezpieczenie i naprawę urządzeń znajdujących się na terenie obiektu
– propozycji mieszkańca dzielnicy o ustanowienie kontrapasa rowerowego na ul. Mławskiej, którą Radni odrzucili jednogłośnie
– problemu pojazdów parkujących wzdłuż ul. Leszczynki od nr 155 do numeru 175

Termin kolejnej sesji zaplanowano na 30 września 2021 roku.

Oprac. Martyna Rodzik