Grabówek: Relacja z sesji Rady Dzielnicy

0
253

W poniedziałek 17 października 2022 r. odbyła się zdalnie XXIX sesja Rady Dzielnicy Grabówek. Sesję poprowadziła Zofia Gregor, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Grabówek.

Podczas sesji zatwierdzone zostały dwie uchwały, pierwsza w sprawie „Planu Finansowego Rady Dzielnicy Grabówek na rok 2023”, druga dot. wskazania partnera do realizacji projektu pilotażowego dot. odbioru plastikowych nakrętek gromadzonych w pojemniku zakupionym ze środków Rady Dzielnicy.

Na sesji omówiono także wrześniowy piknik międzydzielnicowy, planowane w Bibliotece Miejskiej na Grabówku spotkania prozdrowotne dla mieszkańców oraz spotkanie dotyczące zbierania deszczówki i ekologicznych upraw. Radni dyskutowali także o akcji „Grabówek się zieleni” i spacerach po dzielnicy, związanych z planowanym wydarzeniem „Poznaj swoją dzielnicę”. Na spotkaniu poruszono także temat akcji roznoszenia ulotek przygotowanych przez Straż Miejską związanych ze Strefą Tempo 30.

Radni streścili również prace związane z kończącą się wymianą oświetlenia zgłoszoną w ramach budżetu inwestycyjno-remontowego, podjęte działania dotyczące zadania nr 1 (budowa chodnika na ul. Beniowskiego) oraz zadania nr 2 dotyczącego „Międzypokoleniowego Placu Zabaw” przy ul. Hozjusza. Na koniec omówiono również konieczność ustalenia dyżurów dla mieszkańców po konsultacji z dzielnicowym z rewiru Gdynia Grabówek.

Radni obecni na sesji: Zofia Gregor, Aleksandra Hołomej, Anna Hallmann, Ewa Małkiewicz, Beata Góralska, Aneta Śramska-Piątek, Katarzyna Cwen, Henryk Celuch, Michał Szafrański i Michał Łub. Kolejna sesja odbędzie się 8 grudnia 2022 roku.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Aleksandra Hołomej