Grabówek: Przebudowa skrzyżowania ul. Komandorskiej/Mireckiego/Wąsowicza

0
241

W poniedziałek 8 lipca rozpocznie się pierwszy etap zmian w organizacji ruchu związanych z przebudową skrzyżowania ulic Komandorskiej, Mireckiego i Wąsowicza w Gdyni.

Zamknięty zostanie wjazd na skrzyżowanie od ul. Montwiłła Mireckiego z kierunku północnego od ul. Morskiej oraz wjazd na skrzyżowanie od ul. Komandorskiej od strony południowo-wschodniej, od ul. Grabowo. Wjazd w ul. Montwiłła Mireckiego od ul. Morskiej, możliwy tylko do wysokości Centrum Medycznego Clinica Medica. Natomiast dojazd od ul. Grabowo ulicą Komandorską możliwy tylko do wysokości ul. Komandorskiej 21A.

Zamknięta zostanie część skrzyżowania przyległa do jezdni ul. Komandorskiej w kierunku ul. Kalksztajnów. Ruch dla tego kierunku zostanie poprowadzony na jezdni dla kierunku przeciwnego, a ruch pojazdów od ul. Komandorskiej z kierunku północno-zachodniego będzie możliwy w kierunku ul. Montwiłła Mireckiego oraz ul. Stanisława Wąsowicza. Dojazd do ul. Montwiłła Mireckiego oraz ul. Stanisława Wąsowicza możliwy będzie od ul. Kalksztajnów

Zamknięta zostanie część skrzyżowania przyległa do jezdni ul. Stanisława Wąsowicza. Wyjazd z ul. Stanisława Wąsowicza będzie możliwy tylko w kierunku ul. Komandorskiej a ruch pojazdów od ul. Montwiłła Mireckiego będzie możliwy tylko w kierunku północno-zachodnim ul. Komandorskiej.

Miejsca postojowe wzdłuż ul. Komandorskiej w obrębie skrzyżowania na czas przebudowy będą niedostępne, w obrębie skrzyżowania zamknięte zostaną dotychczasowe przejścia dla pieszych, w trakcie prac funkcjonować będą tymczasowe przejścia. W obrębie skrzyżowania będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Kierowanie ruchem odbywać się będzie przy zastosowaniu tymczasowej sygnalizacji świetlnej.

Prace potrwają do końca sierpnia. Harmonogram prac może ulec zmianie, roboty są uzależnione między innymi od warunków pogodowych.

Oprac. Paweł Musiał