Grabówek: Komandorska i Mireckiego

0
150
default

Wyniesienie skrzyżowania ulic Komandorskiej i Mireckiego oraz budowa wyniesionych przejść dla pieszych to prace, które w najbliższym czasie zostaną zrealizowane w dzielnicy Grabówek.

Prace zakładają wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Komandorskiej i ul. Montwiłła Mireckiego, przeniesienie przejścia dla pieszych zlokalizowanego obecnie na skrzyżowaniu ul. Komandorskiej i ul. Stanisława Wąsowicza bliżej skrzyżowania ul. Komandorskiej i ul. Montwiłła Mireckiego oraz wyniesienie tego przejścia, wyniesienie trzech przejść dla pieszych zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Komandorskiej i ul. Montwiłła Mireckiego.

Obecnie Zarząd Dróg i Zieleni jest na etapie rozstrzygania przetargu na prace projektowe. Do końca przyszłego roku prace zostaną zrealizowane. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gdynia uzyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 350.000 zł.

Oprac. Marek Lutowski