Działki Leśne: XXVIII sesji Rady Dzielnicy

0
430

We wtorek 10 stycznia odbyła się XXVIII sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne. W spotkaniu wzięło udział 10 radnych, a obradom przewodniczył Wojciech Jankowski, przewodniczący Zarządu Dzielnicy.

Podczas spotkania podjęto decyzję o przeniesieniu niewykorzystanych w 2022 roku środków finansowych na rok 2023, z przeznaczeniem m.in. na zakupy potrzebnego sprzętu dla Szkoły Podstawowej nr 26 oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Radni dyskutowali o potrzebie nowych miejsc parkingowych na ulicy Poznańskiej, umiejscowienia strefy Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej nr 26, mieszczącej się przy ul. Tatrzańskiej.

Ponadto omówiono sprawę remontu przejścia pod torami w stronę Śródmieścia oraz ułatwienia skrętu w prawo (strzałka), z ulicy Kieleckiej w Bydgoską. Rozważano również propozycję jednego z mieszkańców miasta, czyli wprowadzenia na ulicy Warszawskiej ruchu jednokierunkowego. Radni rozmawiali także o pomysłach uczczenia przypadającej w tym roku 90. rocznicy powstania dzielnicy Działki Leśne.

Źródło: gdynia.pl