Działki Leśne: lista zadań inwestycyjno–remontowych

0
795

Rada Dzielnicy Działki Leśne przyjęła listę zadań inwestycyjno–remontowych do realizacji w aktualnej kadencji. Suma środków zarezerwowana na ten cel to 1 268 400 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta miasta Wojciecha Szczurka na Działkach Leśnych przyjęto do wykonania jedenaście inwestycji według priorytetów wskazanych przez Radę Dzielnicy.

Pierwszym zadaniem na liście jest budowa pochylni – zaniżenie terenu – do przejścia podziemnego pod torami kolejowymi w rejonie ul. Podolskiej. Inwestycja ta z pewnością ułatwi poruszanie się opiekunów z wózkami, osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Druga inwestycja to budowa prawoskrętów na skrzyżowaniu Witomińska/Warszawska (z Witomińskiej w kierunku Śląskiej i z Warszawskiej w Witomińską). Jest to ruchliwy obszar w dzielnicy, a zadanie usprawni ruch pojazdów, zarówno w kierunku Śródmieścia jak i Witomina.

Kolejne zamierzenie to stworzenie miejsca spotkań piknikowych z elementami edukacji na leśnej polanie zlokalizowanej powyżej budynku Szkoły Podstawowej nr 26. Jest to projekt, który został zakwalifikowany do głosowania w BO w roku 2019, nie zdobył odpowiedniej liczby głosów, ale ciszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W ramach następnych zadań przewidziane jest: poszerzenie jezdni i przesunięcie chodnik w ciągu ul. Nowogrodzkiej na wysokości Parku Urszulanek od ul. Pomorskiej do budynku Nowogrodzka 21, remont schodów od ul. Podjazd do ciągu pieszego wzdłuż ul. Śląskiej (okolice działki nr 1385) oraz chodnika przy ul. Śląskiej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Witomińskiej (po stronie numerów parzystych).

Na siódmej pozycji znalazła się budowa miejsc postojowych: przy ul. Białostockiej w rejonie torów kolejowych, przy ul. Kwidzyńskiej na działce nr 830 oraz przy ul. Pomorskiej na działce nr 823. Następna inwestycja to likwidacja zawężenia na ul. Bydgoskiej, w okolicy skrzyżowania z ul. Witomińską. Na przedostatnich miejscach na liście znalazły się budowa toalety, wodopoju i tzw. zielonej ściany przy placach zabaw w rejonie ul. Śląskiej i ul. Witomińskiej oraz ul. Wolności i Podlaskiej, które z pewnością ucieszą dzieci i młodzież korzystające z tej infrastruktury na terenie dzielnicy, przeniesienie przystanku autobusowego na ul. Warszawskiej oraz budowa antyzatoki na wysokości posesji nr 36-42 wraz z remontem przyległego chodnika. Listę dzielnicowych inwestycji zamyka uregulowanie i wyrównanie popularnego wejścia do lasu na wysokości Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Tatrzańskiej.

Oprac. Amelia Bielska