Dąbrowa: plany Rady Dzielnicy

0
391

Odbyła się XXVII sesja Rady Dzielnicy Dąbrowa, w spotkaniu wzięło udział ośmioro radnych.

Podczas sesji radni omówili planowane wydarzenia sportowe, przygotowania do pikniku dzielnicowego, a także sprawy od mieszkańców oraz wolne wnioski. W 2022 roku Rada Dzielnicy Dąbrowa zabezpieczyła środki i zamierza zrealizować następujące wydarzenia sportowe:

– bieg mikołajkowy /w terminie: 03.12.2022 r./;
– biegi na polanie dla dzieci /w terminie: 10.09.2022 r./;
– bieg na Leśnej Polani dla dorosłych /w terminie: 09.07.2022r./;
– biegi na orientację /termin nie został jeszcze ustalony/.

Projekty ww. zadań przedstawił na sesji radny Bartosz Grube.

Radni dyskutowali także nad przygotowaniami do tegorocznego pikniku dzielnicowego, radna Anna Neufeld, zaprezentowała wstępne propozycje firm organizujących tego typu wydarzenia, oferty wpłynęły od: Agencji Ananas, pani Agaty Braun i firmy Event.

Na spotkaniu omówiono także sprawy mieszkańców, które wpłynęły do Rady Dzielnicy Dąbrowa oraz wnioski z prośbą o dofinansowanie:

-wniosek mieszkańca dot. budowy oświetlenia i przejścia dla pieszych na ul. Lukrecjowej (rejon budynków 51 i 53) – budowa oświetlenia oraz przejścia dla pieszych/ul. Lukrecjowa, nie jest finansowana ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa, budżet na inwestycje w obecnej kadencji RD został już rozdysponowany;
-zgłoszenie mieszkańca dot. dymu z komina przy ul. Serdecznikowej 2 – rozwiązanie zgłaszanego problemu nie leży w kompetencji Rady, choć radni wielokrotnie w tej sprawie interweniowali informując Straż Miejską, co niestety nie przyniosło żadnych rezultatów.
-wniosek od Klubu Seniora przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Dąbrowa-Dąbrówka, z prośbą o dofinansowanie działalności Klubu na rok 2023, w kwocie: 5.000,00 zł.

W wolnych wnioskach radna Monika Pupka-Lipińska poinformowała o rezygnacji z funkcji redaktora profilu fb Rady Dzielnicy, pytając radnych o możliwość wsparcia radnej Gabrieli Czaplewskiej, nadal pełniącej tę funkcję.

Termin kolejnej sesji ustalono na 16 maja 2022 r., na godz. 18.00.

Źródło: Rada Dzielnicy Dąbrowa