Akredytacja Erasmusa+

0
862

Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 8 na Wiczlinie (XVII Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 37) to jedna ze 159 placówek w Polsce, które uzyskała akredytację w ramach programu Erasmus+

 

Oznacza to, że do 2027 roku flagowa szkoła Microsoftu ma ułatwioną drogę aplikowania w konkursach i większe szanse na pozyskanie dofinansowania do swoich projektów.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży, sportu adresowany również do uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Środki na realizację wybranych projektów w Polsce przyznaje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus +. Nie jest to prosta droga, ale z całą pewnością warto nią pójść ze względu na możliwość realizacji projektów międzynarodowych.

Gdyńskie szkoły w ramach tego programu realizują przedsięwzięcia mające na celu m.in. wzmocnienie swojego potencjału we współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i nowych umiejętności uczniów i nauczycieli oraz promowanie wartości związanych z tolerancją oraz włączeniem społecznym.

Sama procedura przyznawania akredytacji w obszarze edukacji szkolnej nie jest prosta. Placówki, które się o nią starają, muszą wykazać się wręcz doskonałą realizacją projektów, zgodną ze ściśle określonymi standardami jakości Erasmusa. Ich stosowanie jest priorytetowe dla komisji akredytacyjnej. Dlatego, że umożliwiają wszystkim uczestnikom zdobycie właściwych doświadczeń w zakresie mobilności i efektów uczenia się oraz zadbanie o to, by wszystkie organizacje otrzymujące dofinansowanie realizowały zakładane cele projektowe.

Projekty erasmusowe realizowane przez ZSO nr 8 zostały bardzo wysoko ocenione i są zgodne z założeniami akredytacji. Teraz dzięki niej uczniowie i nauczyciele zaangażowani w projekty międzynarodowe będą mogli realizować ich jeszcze więcej. Szkoła ma także możliwość starania się o finansowanie swoich działań według mocno uproszczonych procedur przez cały okres obowiązywania akredytacji, a więc przez 6 najbliższych lat.

Obecnie, za ponad 80 tys. zł dofinansowania, w szkole realizowany jest projekt „Nature, traditions and identity in youth’s vision”, w który mocno zaangażowani są uczniowie klas VI-VIII SP nr 37, uczniowie XVII LO oraz społeczność szkół partnerskich z Estonii, Portugalii, Bułgarii i Turcji. Jego celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na rękodzieło tradycyjne naszych krajów – chodzi o produkty, takie jak ceramika z Bolesławca, kafle z Portugalii czy inne wytwory rękodzieła, które są tworzone w krajach biorących udział w projekcie.

Oprac. Amelia Bielska