SP37: 60 lat szkoły

0
229

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni właśnie świętuje swoje 60-lecie.

Uroczysta gala, która odbyła się w szkolnej auli, zgromadziła licznych gości, w tym przedstawicieli władz miasta, kuratorium oświaty oraz dawnych i obecnych dyrektorów. Wydarzenie uświetniły występy uczniów, wystawa historyczna oraz niespodzianki przygotowane przez absolwentów i uczniów szkoły.

Historia placówki, sięgająca 1964 roku, jest jednak znacznie dłuższa. Pierwsze szkoły na Wiczlinie, funkcjonowały już w okresie międzywojennym, a ich nauczycielami byli m.in. Feliks Strongowski i Franciszek Suchorz. Po zniszczeniach wojennych, szkoły stopniowo odbudowywano, by w 1964 roku otworzyć nowoczesną Szkołę Podstawową nr 37.

Pierwszą dyrektorką nowo powstałej szkoły została Wanda Węsel, która zapoczątkowała jej dynamiczny rozwój. W latach 80. dzięki staraniom społeczności lokalnej powstała sala gimnastyczna, a w 2012 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły, która zaowocowała powstaniem nowoczesnych budynków przypominających statek. W 2015 roku utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdyni, a w 2022 roku ukończono budowę kolejnych sal dydaktycznych, co umożliwiło przeniesienie XVII LO do nowego gmachu.

Dziś Szkoła Podstawowa nr 37 jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 i kształci 1184 uczniów. Pracuje w niej 207 osób, w tym 153 nauczycieli. Placówka angażuje się w liczne projekty edukacyjne, takie jak Microsoft Innovate Educator Expert, Erasmus czy eTwinning, dzieląc się wiedzą z innymi szkołami.

Uroczystość jubileuszowa

Gala jubileuszowa rozpoczęła się hymnem i wprowadzeniem sztandaru. Uczniowie zaprezentowali swoje występy, a także przygotowali portrety nauczycieli, które były częścią wystawy przedstawiającej historię szkoły. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Jerzy Wiśniewski z pomorskiego kuratorium oświaty, przedstawiciele Urzędu Miasta Gdyni, dyrektor i sekretarz urzędu Łukasz Kobus, Mariola Śrubarczyk-Cichowska i Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta w Gdyni, a także przedstawiciele związków zawodowych, byli i obecni dyrektorzy szkół oraz przewodnicząca Rady Rodziców.

Z przyczyn niezależnych, obecny dyrektor szkoły, Witold Chudyszewicz, nie mógł brać udziału w uroczystościach, jednak dzięki nowoczesnym technologiom pojawił się na ekranie. Wielką niespodzianką były również nagrania w formie Expressu Wiczlińskiego i ciekawostki przygotowane przez uczniów szkoły. Pozdrowienia dla szkoły przekazali również m.in. Maciej Orłoś, Maciej Kurzajewski i Rafał Ostrowski. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem jubileuszowym tortem.

Szkoła Podstawowa nr 37 to nie tylko budynki, ale przede wszystkim ludzie – dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie, którzy przez lata tworzyli jej historię i wciąż kształtują jej przyszłość.

Źródło: gdyniaedukacyjna

Oprac. Małgorzata Trasna