Abrahama – pierwszy gdyński woonerf

0
751

Trwają bardzo intensywne przygotowania projektowe do przebudowy części ulicy Abrahama pomiędzy ulicami 10 lutego i Batorego.

Pierwszy gdyński woonerf, który powstanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, będzie spełniał wszechstronne miejskie funkcje przewidziane dla tego miejsca. Pierwotny projekt inwestycji konsultowano z gdynianami, a w oparciu o przekazywane sugestie obecny kształt przebudowy ma znacznie większy zakres przewidywanych prac. Kompleksowy projekt budowlany ma powstać na przełomie lutego i marca przyszłego roku, przewidywane rozpoczęcie prac budowlanych ma nastąpić w III kwartale 2018, wykonanie inwestycji ma zająć około 3-4 miesięcy.

Na projekt przebudowy części ulicy Abrahama w Gdyni, na odcinku pomiędzy ulicami 10 lutego i Batorego, w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiegozagłosowało 1476 osób. Pozwoliło to na zwycięstwo projektu powstania pierwszego gdyńskiego woonerfu – miejsca przyjaznego mieszkańcom, wyróżniającego się wysoką estetyką i rozwiązaniami zachęcającymi do odwiedzin, bez barier architektonicznych. Będzie to także pierwsza w mieście strefa współdzielona, z której korzystać będą i piesi, i kierowcy, przy czym ci drudzy w ograniczonym zakresie. W lutym tego roku koncepcyjną wizję tego miejsca wyłoniono w ramach konkursu dla młodych architektów, a szczegóły realizacji zaproponowały w czerwcu współpracujące w konsorcjum firmy NANU Architektura i A2P2 Architecture & Planning.

– Po prezentacji i społecznych konsultacjach naszego architektonicznego projektu pierwszego gdyńskiego woonerfu (8 czerwca) przystąpiliśmy do pracy związanej z przygotowaniem projektu budowlanego – informuje Monika Arczyńska z firmy A2P2 Architecture & Planning. – Korzystamy z bogatej wiedzy Bartosza Zimnego, który jest najbardziej doświadczonym projektantem woonerfów w Polsce. Kompleksowy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem nie tylko część naziemną, czyli posadzki, małą architekturę, zieleń czy oświetlenie. Równie istotne (jeśli nie najważniejsze dla całości inwestycji) jest zaprojektowanie podziemnych instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych czy energetycznych.

– Ulica Abrahama znajduje się w ścisłym centrum miasta, a dotychczasowe uzbrojenie terenu ma długoletnią historię – mówi Bogusław Moniuszko, kierownik Działu Dróg z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. – Projektanci na tym etapie prac muszą znaleźć najlepsze rozwiązania zmiany uzbrojenia terenu, uwzględniając już istniejące instalacje i powstawanie nowych, na potrzeby planowanej, niemal kompleksowej przebudowy ulicy.

Dużym wyzwaniem okazują się ambitne plany eliminacji wszelkich barier architektonicznych, z myślą o szerokiej dostępności pierwszego gdyńskiego woonerfu dla wszystkich mieszkańców. Projekt strefy współdzielonej przewiduje między innymi podniesienie poziomu tego odcinka ulicy Abrahama, aby zniknęły progi utrudniające poruszenie się pieszych. W konsekwencji zmiany geometrii drogowej, zmiany muszą też obejmować dotychczasową sieć kanalizacji deszczowej, aby zapewnić skuteczny odpływ wody po opadach deszczu. Przebudowana zostanie również część wodociągu, który powstawał w latach 30. ubiegłego wieku. Aby oświetlenie woonerfu mogło dawać poczucie komfortu i bezpieczeństwa o zmroku, niezbędne będzie też ułożenie nowej podziemnej sieci energetycznej.

Proces optymalizowania projektu budowlanego na potrzeby przyszłej inwestycji w pierwszy gdyński woonerf jest czasochłonny. Między innymi ze względu na konieczność dokonywania szeregu uzgodnień z dużą grupą podmiotów i instytucji, które zarządzają częścią instalacji podziemnych (PEWiK Gdynia Sp. z o.o., OPEC, Energa Oświetlenie), odpowiadają za zabytkowy charakter Śródmieścia, a także miejską estetykę.

– Harmonogram prac wykonania pierwszego gdyńskiego woonerfu zakłada, że projekt budowlany zostanie przekazany do ZDiZ na przełomie lutego i marca 2018 rokHu – informuje Bogusław Moniuszko z ZDIZ w Gdyni. – Równocześnie przewidujemy, że w czerwcu przyszłego roku wyłonimy wykonawcę, a prace budowlane rozpoczną się w III kwartale 2018 roku. Czas wykonania robót budowlanych szacujemy wstępnie na okres około 3-4 miesięcy.

– Biorąc pod uwagę ilość uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego pod ul. Abrahama, konieczność pozyskania opinii i decyzji miejskiego konserwatora zabytków, przeprojektowania sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci oświetleniowej oraz konieczność w jak największym stopniu zminimalizowania utrudnień dla osób z niepełnosprawnościami, termin realizacji dokumentacji do końca lutego 2018 roku jest terminem bardzo krótkim – podkreśla Bogusław Moniuszko. – Ujęcie w projekcie przebudowy przeprojektowania i wykonania nowej sieci wodociągowej, oświetlenia i kanalizacji deszczowej wpłynie pozytywnie na jakość użytkowania strefy współdzielonej na przestrzeni lal. Będzie mniej awarii, nie będzie konieczności rozbierania i odtwarzania nowej nawierzchni, będą niższe opłaty za energię elektryczną.

za: bo.gdynia.pl

Oprac. Ania