Zostań młodzieżowym radnym

0
425

Młodzi, pomysłowi i pełni zapału. Tacy kandydaci są poszukiwani do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. Wybory odbędą się 29 września.

Młodzieżowa Rada Miasta to grupa młodych ludzi, wybranych przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach. Jak mówi Marta Otrębska, opiekunka rady, działalność w radzie to okazja do zdobycia niezwykłego doświadczenia, związanego z aktywnością na rzecz miasta i mieszkańców, a także poznania samorządu od środka, zobaczenia, jak działa gmina, rozpoznania potrzeb swoich rówieśników.

Kandydować może każdy uczeń gdyńskiej szkoły w wieku od 15 do 21 lat, niekarany oraz niezawieszony w prawach ucznia. Radi sprawują swojue funkcje społecznie, a ich kadencja trwa 2 lata. Kandydatów na członków rady mogą zgłaszać do szkolnej komisji wyborczej uczniowie, ale można też zgłosić się samemu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.gdynia.pl/mrm. Niepełnoletni kandydaci muszą dołączyć do zgłoszenia zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Wybory odbędą się 29 września. W każdej szkole ponadpodstawowej w Gdyni wybrany zostanie jeden rady. Na pierwszej sesji radni wybiorą ze swojego grona Prezydium Rady, czyli przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

Oprac. Martyna Rodzik