Platforma Dialogu już działa!

0
455

Gdyńska Platforma Dialogu, narzędzie uzupełniające katalog rozwiązań lokalnej partycypacji obywatelskiej, została uruchomiona.

Dzięki temu mieszkanki i mieszkańcy mogą brać udział w konsultacjach i dialogu także online, za pośrednictwem strony internetowej konsultujemy.gdynia.pl. Pierwsze badania i ankiety już trwają. Można wziąć w nich udział do 4 października.

Wzbudzać, nie zastępować

U podstaw idei UrbanLabu, programu realizowanego przez Laboratorium Innowacji Społecznych, było wdrożenie narzędzia e-partycypacji. Spośród proponowanych rozwiązań wybrano DECIDIM, czyli otwartą platformę internetową na zasadach open source (czyli licencji możliwej do wykorzystywania przez każdego, według zasad określonych przez międzynarodową społeczność, która koncentruje się na wybranym oprogramowaniu) wspierająca procesy partycypacyjne miast i organizacji.

Rozwiązanie to powstało w Barcelonie i jest używane na całym świecie, m.in. w Finlandii i Francji, ale wymaga dostosowania do lokalnych potrzeb. Nad zaadaptowaniem tego oprogramowania w Gdyni pracowała specjalnie powołana grupa robocza, w której skład wchodzili m.in. przedstawiciele UrbanLabu, LIS oraz zewnętrzni eksperci i ekspertki reprezentujący zarówno sektor społeczny, naukowy, jak i biznesowy.

Pole dialogu

Gdyńska Platforma Dialogu została uruchomiona 13 września. Działa na stronie www.konsultujemy.gdynia.pl. Użytkownicy mają do dyspozycji trzy główne moduły: „Procesy”, „Zespoły” oraz „Niezbędnik”.

Podstrona „Procesy” to wszystkie działania partycypacyjne, które odbywają się w mieście. W tym miejscu znajdują się informacje dotyczące przebiegu, form uczestnictwa, sposobu zaangażowania się w daną inicjatywę, terminów spotkań czy miejsca, gdzie mieszkańcy mogą składać uwagi lub propozycje. W zależności od specyfiki procesu platforma umożliwia korzystanie z różnych funkcji, takich jak ankiety, debaty, spotkania, poparcie, obserwowanie czy komentowanie.

Podstrona „Zespoły” zawiera informacje o wszelkiego rodzaju radach i zespołach, które działają w mieście. Po kliknięciu w moduł wybranej grupy znajdziemy informacje dotyczące jej statutu, składu, terminów posiedzeń czy protokołów ze spotkań.

„Niezbędnik dialogu” to zbiór najważniejszych informacji o tym, jak się zaangażować w działania na rzecz miasta lub jak realizować swoje pomysły na zmiany w mieście. Znajdują się tutaj wszystkie informacje o platformie.

Korzystanie z podstawowych funkcji platformy takich jak przeglądanie zawartości jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych oraz anonimowe. Mieszkańcy i mieszkanki Gdyni, którzy chcą komentować treści lub dostawać powiadomienia o nowych informacjach w procesach.

Badanie relacji sąsiedzkich trwa

Jednak to, jak działa Gdyńska Platforma Dialogu, mieszkańcy i mieszkanki mogą sprawdzić od razu. Z okazji inauguracji serwisu rozpoczęło się ogólnomiejskie badanie relacji sąsiedzkich. Jego cel to poznanie potrzeb gdynian, które są związane z życiem w dzielnicach, rozwojem relacji sąsiedzkich i kierunkiem, w jakim powinna się rozwijać sieć centrów sąsiedzkich. Na platformie jest dostępna ankieta online. Formularz będzie można też wypełnić w formie papierowej w różnych punktach w mieście. Konsultacje obejmą także pogłębione wywiady z animatorami domów sąsiedzkich, a chęć udziału w rozmowie można zgłaszać jeszcze do 29 września.

Implementację platformy do polskich warunków zrealizowano w ramach zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLabu w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie zadania nr: DPT/BDG-II/POPT/19/19.

Oprac. Mateusz Kalinowski