Zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasistów

0
560
Little learners drawing with pencils or making notes during exam

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował o zasadach przeprowadzania egzaminów roku szkolnym 2020/2021.

 

Zgodnie z zapowiedziami ministra, egzamin ósmoklasisty i matura będą przeprowadzane w zdecydowanie prostszej formule. Podobnie jak w 2020 nie będzie matury ustnej. Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej. Będzie też możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego na co maturzyści mają czas do 7 lutego 2021 r.

Do 23 grudnia Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ogłosić harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r a do 31 grudnia CKE ogłosi na swojej stronie internetowej aneksy do informatorów. Określone w nich zostaną m.in. listy struktur gramatycznych na egzaminy z języków obcych, listy lektur na egzamin maturalny z języków mniejszości narodowych, mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Oprac. Amelia Bielska