Zdobądź stypendium marszałka

0
631

Mieszkasz w województwie pomorskim? Jesteś studentem i masz osiągnięcia naukowe lub artystyczne? Możesz się ubiegać o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Nabór wniosków trwa do 23 października.

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów są przyznawane od 2002 roku. O finansowe wsparcie mogą się ubiegać mieszkańcy województwa pomorskiego, którzy kształcą się na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia. Co ważne, mają na nie szansę zarówno żacy z uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Aby je zdobyć, trzeba jednak spełnić określone warunki. Stypendium jest przyznawane osobom ze średnią ocen nie mniejszą niż 90 procent średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku, a także za osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Stypendium można otrzymywać nie dłużej niż przez 9 miesięcy. W roku akademickim 2020/2021 maksymalna wysokość stypendium wynosi 380 zł miesięcznie.

Organizacją przyznawania tego rodzaju wsparcia zajmuje się Departament Rozwoju Gospodarczego. Żeby ubiegać się o stypendium, należy złożyć odpowiedni wniosek. Najpierw trzeba go uzupełnić w specjalnym generatorze wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej: programstypendialny.pomorskie.eu. Wypełniony formularz trzeba wydrukować i wraz z załącznikami złożyć osobiście lub wysłać pocztą do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27. Na kopercie powinien znaleźć się opis: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Departament Rozwoju Gospodarczego)”.

Nabór wniosków trwa do 23 października (decyduje data stempla wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu).

Oprac. Amelia Bielska