Archiwum Polkowskiego

0
588

W Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej odbyła się uroczystość przekazania spadkobiercom uratowanego przed zniszczeniem archiwum Bolesława Polkowskiego, które trzydzieści lat temu wyrzucono na śmietnik.

Bolesław Polkowski urodził się wprawdzie w Homlu, czyli na terenie obecnej teren Białorusi, ale to z naszym miastem związał swoje życie. Był kierownikiem Biura Statystycznego w Komisariacie Rządu w Gdyni, wykładał w Państwowej Szkole Morskiej, a także był hufcowym Hufca Harcerzy. We wrześniu 1939 roku dowodził kompanią ciężkich karabinów maszynowych I Gdyńskiego Batalionu Obrony Narodowej. Został ranny 10 września w walkach w okolicach Chyloni. Wyleczył się w szpitalu w Gdyni, ale potem trafił do oflagu w Murnau, gdzie przebywał do końca II wojny światowej. W tym czasie pisał wiele listów do żony i krewnych. Po wojnie wrócił do Gdyni. Jego korespondencja się zachowała, tak samo jak dokumenty związane z wojną polsko-bolszewicką, w której również brał udział. Bolesław Polkowski zmarł w 1989 roku.

W ocalonym zbiorze są m.in. listy Polkowskiego z oflagu w Muranau, dokumenty harcerskie, wydawnictwa drugiego obiegu, liczne fotografie. Zbiór ten dołączy do głównej części Archiwum Polkowskiego, w którym są m.in. dokumenty z okresu przed 1918 – w tym te, które dotyczą współpracy Polkowskiego z ks. Ignacym Skorupką – ikoniczną postacią wojny polsko-bolszewickiej.

Podczas uroczystości, oprócz dokumentów z archiwum Bolesława Polkowskiego, zaprezentowane zostały ostatnie pozostające w rękach prywatnych odbitki fotograficzne zdjęć z powstania warszawskiego wykonane i opisane przez gdynianina Joachima Joachimczyka ps. “Joachim”.

Bolesław Polkowski jest patronem jednej z nowych ulic w Chwarznie-Wiczlinie, do której można dojechać przecinając skrzyżowanie ul. Joachimczyka i gen. Zaruskiego. O wszystkich trzech była dzisiaj mowa w Społecznej Jedynce. Po uroczystości złożono kwiaty na grobach Bolesława Polkowskiego oraz Joachima Joachimczyka. Miejsce pochówku generała Zaruskiego, który zmarł w więzieniu NKWD w Chersoniu, nie jest znane.
Udział w uroczystości wzięli prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska. Uroczystość organizowana była wspólnie z Stowarzyszenie im. Bolesława Srockiego.

Źródło: gdynia.pl i fb szkoły

Oprac. Amelia Bielska