Wsparcie dla maturzystów i ósmoklasistów

0
257

Zapraszamy na platformę dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych: Gdyński Poradnik Zawodowca.

Gdyński Poradnik Zawodowca to platforma, która ma wesprzeć gdyńskich uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych w podejmowaniu decyzji dot. dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Zawiera cały szereg bardzo potrzebnych informacji: o aktualnym rynku pracy, sytuacji i trendach na lokalnym rynku pracy, wymogach pracodawców, zarobkach w danych zawodach i branżach, możliwościach rozwoju zawodowego w danych profesjach.

Poradnik został zaprojektowany we współpracy Wydziału Edukacji z firmą Master Tele. Wsad merytoryczny powstał przy ogromnym zaangażowaniu ekspertów z Powiatowego Urzędu Pracy pod kierunkiem dyrektor Ewy Andziulewicz. Z kolei pytania do testu badającego predyspozycje zawodowe przygotował Owidiusz Moska, ekspert rynku pracy.

Gdyński Poradnik Zawodowca można znaleźć na stronie  [ TUTAJ ].

Projekt „Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” korzysta z dofinansowania o wartości 137 727 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Oprac. Karol Molęda