Rektor z międzynarodowym wyróżnieniem

0
94

Przewodniczącym całego IAMU i jednocześnie szefem Komitetu ds. Polityki i Planowania (Policy and Planning Committee) wybrany został JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Morskich z siedzibą w Tokio (International Association of Maritime Universities IAMU) jest globalną siecią wiodących uczelni morskich, oferujących kształcenie i szkolenia marynarzy dla światowej żeglugi morskiej. Zrzesza 72 członków z 38 krajów.

Powołanie JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na tak prestiżowe stanowisko jest dużym wyróżnieniem i jednocześnie ukoronowaniem aktywności UMG od początku istnienia stowarzyszenia utworzonego w roku 2000.

Przewodnictwo Komitetu ds. Akademickich (Academic Affairs Committee), którego liderem dotychczas był prof. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przejął prof. Nafiz Arica, rektor tureckiego Piri Reis University. Komitet Łącznikowy (Liaison Committee) pozostał w rękach dr Cleopatry Dounbia-Henry, prezydenta World Maritime University. Z kolei stery Komitetu Finansowego (Finance Committee) po admirale Eduardo Ma R Santos, prezydencie filipińskiej Maritime Academy of Asia and the Pacific przejęła Prof. Ana Peric Hadzic, dziekan Faculty of Maritime Studies z chorwackiego University of Rijeka.
Tuż po wyborze przewodniczącego IAMU odbyła się ceremonia przekazania insygniów władzy (łańcucha) nowemu przewodniczącemu stowarzyszenia. Symbolicznego przekazania bogato zdobionego łańcucha dokonał dotychczasowy wieloletni przewodniczący IAMU Prof. Glenn Blackwood, Vice-President, Fisheries and Marine Institute of Memorial University of Newfoundland, Canada w towarzystwie dyrektora wykonawczego IAMU Prof. Takeshi Nakazawy.

Nowo wybrany przewodniczący będzie przewodniczył spotkaniu roboczemu IEB zaplanowanemu na kwiecień w Rauma, przygotowującemu następne Zgromadzenie Ogólne IAMU, które odbędzie się w październiku 2023 roku w Helsinkach, w Finlandii.
Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit został jednocześnie szefem Komitetu ds. Polityki i Planowania (Policy and Planning Committee). Do zadań tego komitetu należy:
doradzanie zarządowi w ogólnych i szczegółowych kwestiach politycznych;
opracowywanie i ocena realizacji planów strategicznych i planów działania;
nadzorowanie procesu oceny nowych wniosków o członkostwo;
zgłaszanie kandydatów do Zarządu i szefów Stałych Komitetów na kolejną kadencję;
tworzenie publicznych materiałów informacyjnych, w tym rozwój strony internetowej IAMU.

Doceniając aktywność UMG w ciągu ostatnich lat, Członkowie Międzynarodowej Rady Wykonawczej zdecydowali również, że Uniwersytet Morski w Gdyni w kadencji na lata 2023-2025 będzie zasiadać w International Executive Board jako stały reprezentant szerokiego grona wszystkich uczelni morskich zrzeszonych w IAMU. Decyzja ta oznacza, że UMG pełniący do marca 2023 roku funkcję przedstawiciela regionalnego tzw. Regionu Europa/Afryka, od kwietnia 2023 roku znajdzie się w grupie tzw. At Large Representatives, tj. 3 uczelni, które zostały nominowane z uwagi na ich zaangażowanie w działalność w poszczególnych komitetach, grupach roboczych, konferencjach czy webinarach oraz udział w projektach badawczych.

Stowarzyszenie IAMU zostało założone w 1999 roku przez 7 uczelni morskich z 5 kontynentów, połączonych wspólną ideą uznania znaczenia kształcenia i szkolenia morskiego w szybko postępującej globalizacji żeglugi międzynarodowej w XXI wieku. Podczas zwołanego w 2000 roku pierwszego posiedzenia Annual General Assembly of IAMU (AGA IAMU), do nowopowstałej organizacji wstąpiło 21 uczelni morskich, w tym Uniwersytet Morski w Gdyni. Obecnie stowarzyszenie posiada 72 członków z 38 krajów, w tym z Europy i Afryki (41), Azji, Pacyfiku i Oceanii (18), Ameryki (11) a także dwóch członków specjalnych (World Maritime University w Malmö oraz Nippon Foundation), spełniających wymogi kształcenia na I, II i III stopniu wyższej edukacji morskiej. Głównym sponsorem IAMU jest japońska organizacja non-profit Nippon Foundation, wspierająca działania statutowe stowarzyszenia między innymi poprzez udzielanie grantów badawczych, a jej szef dr Yohei Sasakawa (Chairman of The Nippon Foundation) pełni funkcje honorowego przewodniczącego Stowarzyszenia.

Od 2007 roku IAMU posiada status międzynarodowej organizacji pozarządowej NGO reprezentującej akademicką społeczność morską, upoważnionej do uczestniczenia w obradach Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO z siedzibą w Londynie, agendy ONZ.
Warto podkreślić, że 12. zgromadzenie ogólne IAMU odbyło się w roku 2011 w Gdyni. Uczestniczyło w nim 150 profesorów reprezentujących 48 uczelni członkowskich oraz ponad 30 studentów, a wydarzeniu towarzyszył zlot statków szkolnych.

Oprac. Karol Molęda